Thông tin mới

Chương trình trao đổi sinh viên hè tại Paris và New Zealand

Ngày 13/03/2018

Trường Đại học Hoa Sen thông báo chương trình trao đổi sinh viên hè tại Paris và New Zealand. Hạn cuối nộp đơn đối với chương trình trao đổi tại Pháp đến ngày 10/04/2018 và tại New Zealand đến ngày 15/05/2018. 

Thông báo mới

Học phí chương trình QL NHKS quốc tế Vatel đối với SV năm 1 năm học 2017 - 2018

Ngày 13/03/2018

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí lớp MC1-2018 năm học 2017 – 2018.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN