Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Đóng học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen đối với sinh viên Năm 1 năm học 2019 – 2020

Ngày 15/08/2019

Trường Đại học Hoa Sen ban hành về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng kể từ năm học 2019-2020. 

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN