Thông tin mới

Dare you teach english

Ngày 14/06/2018

Dare you teach English, a contest organized by the Faculty of Social Sciences and Humanities, is now open to all current undergraduates of Hoa Sen.This contest aims to provide an opportunity for all HSU students to explore and develop their potential talent for teaching English as well as create a playground for all HSU students to share their teaching ideas and learn from each other.University. 

Thông báo mới

Học phí năm 3 chương trình BTEC HND in Business Khoá 13 năm học 2017 – 2018

Ngày 15/06/2018

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình BTEC HND in Business Khoá 14. Hạn cuối đợt 1 đến ngày 20/06 và đợt 2 đến ngày 20/09/2018.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN