Thông tin mới

Trải nghiệm phục vụ cộng đồng và giao lưu văn hóa - Chuỗi chương trình “Engage with the World”

Ngày 15/05/2015

Chuỗi chương trình " Engage with the World" do Trung tâm Service Learning thuộc Đại học Hoa Sen phối hợp với Tổ chức giáo dục và cộng đồng ECO Vietnam Group (EVG) tổ chức nhằm đẩy mạnh việc phát triển các chương trình Service Learning có sự tham gia của sinh viên hai trường, tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên làm việc trong môi trường quốc tế, giúp sinh viên có ki

Thông báo mới

Hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 14.2B (1434) năm học 2014-2015

Ngày 29/05/2015
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 14.2B (1434) năm học 2014-2015.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN