Thông tin mới

Thư viện & Dịch vụ thông tin tổ chức cuộc thi “Đọc và Trải nghiệm tri thức”

Ngày 25/05/2018

Nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập và tôn vinh giá trị của sách, Thư viện & Dịch vụ Thông tin tổ chức các cuộc thi "Đọc và trải nghiệm tri thức". Thời gian nhận bài từ ngày 1/04 đến ngày 27/07/2018.

Thông báo mới

Quy định điểm danh tham dự lớp học

Ngày 25/05/2018

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về quy định điểm danh lớp học. 

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN