Thông tin mới

Thông báo xét cấp Học bổng Vượt khó Đợt 2, năm học 2019 – 2020

Ngày 18/02/2020

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc xét Học bổng Vượt khó năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên bậc Đại học khóa 2017, 2018 và 2019. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020

Thông báo mới

Học phí chương trình cử nhân QLKSNH quốc tế Vatel đối với sinh viên năm 1, lớp MC1-2020

Ngày 18/02/2020

Trường Đại học Hoa Sen nhà trường thông báo về việc đóng học phí Năm 1, lớp MC1-2020 chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen, năm học 2020 – 2021

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN