Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Thông báo xét học bổng vượt khó Lotte năm 2019

Ngày 18/02/2019

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Lotte năm 2019 dành cho sinh viên đang học hệ Đại học, Cao đẳng khóa 2015 và 2016. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 19/02 đến 20/02/2019. 

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN