Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Chương trình Học bổng AmCham 2019

Ngày 30/08/2019

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp thông tin cho sinh viên về chương trình Học bổng AmCham 2019. Đối tượng là sinh viên hệ đại học khóa 2015, 2016 

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN