Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Học phí năm 3 chương trình BTEC HND in Business Khoá 13 năm học 2017 – 2018

Ngày 15/06/2018

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình BTEC HND in Business Khoá 14. Hạn cuối đợt 1 đến ngày 20/06 và đợt 2 đến ngày 20/09/2018.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN