Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Đóng học phí Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 03 năm học 2018-2019

Ngày 31/10/2018

Nhà trường thông báo về việc Đóng học phí Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 03 năm học 2018-2019

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN