Thông tin mới

Chương trình On Campus Interview lần 1/2015

Ngày 25/04/2015
Ngày 20/05/2015 tại Trường đại học Hoa Sen, Số 8 Nguyễn Văn Tráng - Quận 1, sẽ tổ chức Ngày hội Phỏng vấn (On Campus Interview) Lần 1/2015. Ngày Hội dự kiến sẽ thu hút hơn khoảng 11 doanh nghiệp tham gia như: Công ty CSC, công ty Harvey Nash, công ty FPT Online, AEON, Ngân hàng SCB, ngân hàng VPBank, khách sạn Caravelle, khách sạn Equatorial, Công ty Alsimexco, công ty Logiworld, công ty Siêu Nhật Thanh (SNT).
Thông báo mới

Xét Học bổng Vượt khó HK 14.1A năm học 2014 - 2015

Ngày 23/01/2015

Căn cứ vào Quy định bổ sung về cấp Học bổng Khuyến học và Học bổng Vượt khó theo Quyết định số 1697/2011/QĐ-BGH ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, nay Phòng Hỗ trợ sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Vượt khó HK 14.1A năm học 2014 – 2015 dành cho sinh viên.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN