Thông tin mới

Chương trình tuyển dụng UFresh – Giám Sát Mại Vụ Tài Năng từ Unilever

Ngày 29/04/2016

Chương trình tuyển dụng UFresh – Giám Sát Mại Vụ Tài Năng Unilever dành riêng cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trong năm 2015 và 2016 có hoài bão và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược và phát triển lâu dài với khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng: hơn 50 sinh viên trên cả nước,

Thông báo mới

Đăng ký môn học theo Kế hoạch học tập cá nhân

Ngày 20/04/2016

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ Tín chỉ các khóa về việc đăng ký môn học theo Kế hoạch học tập cá nhân.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN