Home » Đời sống sinh viên

Mô hình CLB là một phần quan trọng trong chương trình Phát triển Toàn diện của Nhà trường, tạo điều kiện cho các sinh viên thực hành những điều đã học, cũng như phát triển tối đa khả năng của mỗi cá nhân.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN