Home » Đời sống sinh viên

Ngày thành lập: Ngày 3 tháng 1 năm 2009

Tên gọi đầu tiên là Event Group                                 

Ngày 13 tháng 9 năm 2010

Event Group chính thức đổi tên thành Kaslite Organization

 

 

Hoài bão của Kaslite:

Kaslite hướng đến trở thành tổ chức hàng đầu về định hướng cho sinh viên Việt Nam về 3 mảng

Kỹ năng – Tri thức – Thái độ, xác lập và nêu cao tinh thần sống có mục tiêu của thế hệ sinh viên Việt Nam.

Nhiệm vụ của Kaslite:

Nhiệm vụ chính của Kaslite là ‘Tổ chức các hoạt động giúp các bạn sinh viên khám phá, phát triển bản thân, củng cố kiến thức và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống”.

Hoạt động của Kaslite:

Hoạt động của Kaslite được chia ra thành 2 mảng: Internal và External.

Internal: trọng tâm của hoạt động là giúp các bạn thành viên Kaslite rèn luyện và phát triển những kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức theo 2 hình thức: học hỏi từ chính công việc -‘Learning on the job’ và các khóa huấn luyện - Training Course.

External: Tổ chức các hoạt động cho các bạn sinh viên với những trọng tâm chính như sau:

Về tri thức: Áp dụng những kiến thức từ trường lớp, đồng thời học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế.

 Về kỹ năng: Phát triển các kỹ năng mềm theo 2 mảng Leadership (Quản trị công việc) và Self-development (Quản trị cuộc sống) như kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng ra quyết định, lập kế hoạch…

 Về thái độ: Hỗ trợ các bạn phát triển và thay đổi bản thân theo những định hướng tích cực, đồng thời giúp các bạn xây dựng tư duy sống và làm việc có mục tiêu.

 Về nghề nghiệp: Giúp các bạn hiểu thêm về ngành nghề mình đang học cũng như tạo cơ hội giúp các bạn ‘bước gần hơn’ đến thành công.

KASLITE – GUIDE YOU NOW

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN