Home » Đời sống sinh viên

Tên gọi: Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh trường Đại Học Hoa Sen.

Tên gọi tắt: Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh.

Tên tiếng anh: Hoa Sen Photography – HSP

Ngày thành lập: 09/10/2010

CLB trực thuộc Đoàn trường và Hội Sinh Viên Trường Đại học Hoa Sen.

 1. MỤC ĐÍCH

Sinh viên Hoa Sen ngoài việc học thì còn có nhu cầu tham gia các hoạt động ngoại khoá và tham gia các sân chơi dành cho sinh viên cũng như tham gia vào các công tác, hoạt động, phong trào Đoàn , Hội, chính vì vậy CLB Nhiếp Ảnh ra đời nhằm tạo ra thêm 1 sân chơi thiết thực dành sinh viên và tổ chức các sự kiện, hoạt động nhiếp ảnh nhằm góp phần phát hiện và rèn luyện các kỹ năng nhiếp ảnh, định hướng nhận thức cái đẹp và giải trí lành mạnh cho các bạn sinh viên trường Đại Học Hoa Sen.

 1. MỤC TIÊU
 • Tập hợp, tổ chức các hoạt động, sự kiện, sân chơi nhiếp ảnh cho toàn thể sinh viên trường Đại Học Hoa Sen.
 • Hỗ trợ hoạt động cho các CLB khác trong trường.
 • Góp phần xây dựng lực lượng sinh viên có kỹ năng nhiếp ảnh nhằm phục vụ cho các hoạt động liên quan của nhà trường và Đoàn - Hội.
 • Tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật của đoàn, hội, thành phố và các tổ chức khác.
 1. THÀNH PHẦN

Chủ nhiệm: Thầy Ngô Viết Phương - Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ

Các thành viên nòng cốt:

 • Lê Khánh Hưng
 • Vũ Đình Nghị
 • Lý Đăng Khoa
 • Ngô Quốc Duy
 • Quan Minh Tâm
 1. LỊCH HOẠT ĐỘNG
 • Sinh hoạt định kỳ 1 lần/ tuần.
 • Sinh hoạt theo chương trình kế hoạch trong năm.
 • Địa điểm sinh hoạt tùy theo nội dung từng hoạt động.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 • Tập hợp, tổ chức các hoạt động, sự kiện, sân chơi nhiếp ảnh cho toàn thể sinh viên trường Đại Học Hoa Sen.
 • Hỗ trợ hoạt động cho các CLB khác trong trường.
 • Góp phần xây dựng lực lượng sinh viên có kỹ năng nhiếp ảnh nhằm phục vụ cho các hoạt động liên quan của nhà trường và Đoàn - Hội.
CỘNG ĐỒNG HOA SEN