Home » Đời sống sinh viên

DANH SÁCH CÁC CÂU LẠC BỘ ĐANG HOẠT ĐỘNG

 1. Nhóm học thuật
 • CLB FOL
 • CLB Kế toán – Kiểm toán
 • CLB Tiếng Anh Let’s Rendezvous
 1. Nhóm Hoạt động cộng đồng
 • CLB Tuổi Xanh
 • Đội văn nghệ Xung kích
 • CLB Kaslite
 • CLB Đọc sách Hoa Sen
 • CLB Giao lưu Sinh viên Quốc tế - Amity
 1. Nhóm kỹ năng
 • CLB Truyền thông T.I.P
 • CLB Nhiếp Ảnh Hoa Sen
 • Nhóm nhảy X – Storm Crew
 • CLB SIFE Hoa Sen
 1. Nhóm Thể thao
 • CLB Bóng chuyền
 • CLB Bóng rổ

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB

Họ và tên: _____________________________Giới tính: ___________                                                              

MSSV: __________________  Ngành: _________________________                                                          

Điện thoại: _______________ Email: __________________________

Trích dẫn câu nói tâm đắc nhất:_______________________________

________________________________________________________

Mong muốn tham gia CLB: ___________________________________

CỘNG ĐỒNG HOA SEN