Home » Đời sống sinh viên

Chủ đề “Chuyển Giao Vào Kỷ Nguyên Số” sẽ mang đến cho giảng viên và sinh viên CNTT những thông tin mới nhất về công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên sâu và tăng cường định hướng phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN