Home » Đời sống sinh viên » Nghien cuu khoa hoc

Tổ chức và phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập của sinh viên tại Đại học Hoa Sen. NCKH giúp sinh viên rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trên cơ sở những hiểu biết chuyên môn mà sinh viên tiếp nhận được từ chương trình học, đồng thời phát triển tinh thần hiếu kỳ khoa học và khả năng tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, chưa được biết. Qua NCKH, sinh viên sẽ nâng cao năng lực tự học, tư duy độc lập, tăng cường các tri thức và kỹ năng cần thiết để hội nhập vào thế giới làm việc trong thời kỳ toàn cầu hóa.Khuyến khích sinh viên NCKH là mối quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các khoa. Các lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu và hội thảo khoa học SV được tổ chức hằng năm vào tháng 6 hoặc tháng 7. Nhằm khuyến khích và thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, phòng NCKH sẽ kết hợp với các giảng viên giúp hướng dẫn đề tài nghiên cứu cho sinh viên. Để kết hợp với việc học, các đề tài nghiên cứu có thể là một phần hay toàn bộ  luận văn tốt nghiệp. Phòng NCKH sẽ duy trì việc tổ chức hội nghị khoa học cho sinh viên và giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Từ năm 2010 đến nay, trường đã tổ chức 4 hội thảo khoa học sinh viên, với sự tham gia của trên 20 nhóm sinh viên các khoa Khoa học và Công nghệ, Kinh tế - Thương mại, Ngôn ngữ và Văn hóa học. Giảng viên các khoa đã tận tình hướng dẫn sinh viên NCKH, đưa đến kết quả là một số sinh viên đạt giải cao về NCKH tại trường, hoặc dự thi giải Euréka của Thành Đoàn.

Ngoài hội thảo khoa học, sinh viên còn tham gia các hoạt động NCKH tại khoa, tham gia Dự án Đại học Xanh mà các hoạt động đã gây được tiếng vang tốt trong cộng đồng. Một số nhóm sinh viên gia các dự án NCKH quốc tế, đã được mời tham dự và trình bày báo cáo tại các hội thảo ở Hàn Quốc, Hongkong.

Muốn biết rõ những thông tin về NCKH sinh viên, hoặc muốn được hướng dẫn nghiên cứu, sinh viên có thể tìm đến:

  • Các giảng viên của khoa mà sinh viên đang theo học
  • Văn phòng Khoa, bộ môn
  • Phòng Nghiên cứu khoa học trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001278 – ext. 11285, gặp anh Võ Tiến Tân. Email: tan.votien@hoasen.edu.vn
CỘNG ĐỒNG HOA SEN