Home » Đời sống sinh viên » Trao đổi SV

Chương trình Trao đổi Sinh viên không ngừng nỗ lực nhằm thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đến học tập trao đổi tại trường Đại học Hoa Sen và khuyến khích sinh viên Hoa Sen tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại các trường đối tác trên khắp thế giới. 

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN