Home » Đời sống sinh viên

Phòng Hỗ trợ sinh viên thông tin đến toàn thể sinh viên về việc triển khai tham gia Bảo hiểm Y tế – Bảo hiểm tai nạn (BHYT – BHTN) năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Đối tượng: tất cả sinh viên đang học tại trường

2. Mức lệ phí:

2.1 Bảo hiểm Y tế:

 • Mức phí dành cho SV: 544.000 đồng/sv.
 • Mức phí dành cho SV diện cận nghèo: 233.000 đồng/sv. (SV nộp kèm Giấy xác nhận diện cận nghèo theo mẫu quy định tại địa phương)
 • SV đã có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến năm 2016: nộp bản photo thẻ BHYT để nhà trường lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội.
 • Thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2016.

2.2 Bảo hiểm tai nạn:

 • Mức phí dành cho SV:  50.000 đồng/năm.
 • Thẻ BHTN có giá trị 01 năm

Riêng SV thuộc diện con liệt sĩ, mồ côi cả cha lẫn mẹ: miễn phí 100% (nộp kèm Giấy xác nhận)

3. Hình thức đăng ký:

3.1  Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/09/2015 đến ngày 03/10/2015

3.2  Hình thức đăng ký:

 • Cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Hỗ trợ Sinh viên tại một trong các cơ sở Nguyễn Văn Tráng, Quang Trung hoặc Tản Viên.
 • Theo đơn vị lớp/ tập thể/ nhóm: SV đại diện nhận phiếu đăng ký trực tiếp tại Phòng Hỗ trợ Sinh viên hoặc tải biểu mẫu kèm thông báo này. Lớp trưởng/ nhóm trưởng có trách nhiệm phổ biến, tổ chức đăng ký mua bảo hiểm cho SV của lớp, đăng ký cho Phòng Hỗ trợ Sinh viên theo thời gian quy định trên và phát thẻ bảo hiểm cho các SV trong lớp.

3.3  Địa điểm đăng ký:

 •  Nguyễn Văn Tráng: Phòng M101, tầng M, Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
 •  Quang Trung: Phòng E103, lô 10, CV PM Quang Trung, Q.12
 •  Tản Viên: Phòng TZ0301, số 02 Tản Viên, Q. Tân Bình

3.4  Thời gian nhận thẻ: Theo dõi thông báo được gửi vào email sinh viên.

>>Xem thêm chi tiết bài viết
 

Trường Đại học Hoa Sen

CỘNG ĐỒNG HOA SEN