Home » Đời sống sinh viên

Văn bản “Hướng dẫn Thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2013-2014” của Sở GD và ĐT ký cùng với Bảo hiểm Xã hội TP. HCM. Văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT cho đối tượng HS-SV trên địa bàn TP HCM đồng thời nêu rõ trách nhiệm và quyền lơi của các bạn khi tham gia BHYT.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN