Home » Góp ý » Hỏi đáp Nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu

Câu hỏi:

Đề tài nghiên cứu báo cáo tại Hội thảo NCKHSV có thể là một phần của báo cáo tốt nghiệp không?

Trả lời:

Phòng NCKH chấp nhận bài báo cáo là một phần nội dung của bài báo cáo tốt nghiệp.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN