Home » Góp ý » Hỏi đáp Nghiên cứu khoa học

Kinh phí NCKH

Câu hỏi:

Kinh phí NCKH được hỗ trợ như thế nào, thủ tục thanh toán ra sao?

Trả lời:

Kinh phí hỗ trợ được nhận từ phòng NCKH (theo thông báo hàng năm). Thông thường kinh phí tối đa là 2.000.000đồng (hai triệu đồng), sinh viên sẽ được nhận trước (500.000 VND) khi chủ nhiệm khoa duyệt đề cương (thường SV được nhận khi tham dự tập huấn NCKHSV, số tiền này sinh viên được nhận mà không phải trình chứng từ). Số còn lại (1.500.000đồng) sinh viên sẽ được nhận nếu có đề tài nộp tại khoa và phải có chứng từ theo quy định của phòng kế toán (sinh viên nên báo cho đơn vị bán hàng xuất hóa đơn vào cuối thời gian hoàn thành đề tài NCKH, vì nếu xuất hóa đơn sớm sẽ quá thời hạn thanh toán của hóa đơn). Chứng từ này SV phải nộp tại phòng NCKH, kèm theo bảng liệt kê chi tiết các khoản chi (theo mẫu dự trù kinh phí, có ký duyệt của giảng viên hướng dẫn) để phòng NCKH có cơ sở làm thanh toán với kế toán.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN