Home » Góp ý » Hỏi đáp Nghiên cứu khoa học

Tìm giảng viên hướng dẫn

Câu hỏi:

Nhóm sinh viên tìm giảng viên hướng dẫn thư thế nào? Ở đâu?

Trả lời:

Các sinh viên làm việc với các giảng viên trong trường, khoa mình đang theo học để được giảng viên giúp đỡ, nếu gặp khó khăn sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với ban chủ nhiệm khoa hoặc phòng NCKH.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN