Home » Học bổng - Tài chính » Góc tư vấn
1. Học bổng (HB) dành cho sinh viên (SV) đang học gồm mấy loại?
Trả lời: Có 3 loại là HB Khuyến học, HB Vượt khó và HB duy trì
 
2. SV được cấp bao nhiêu HB trong một năm học?
Trả lời: Mỗi SV chỉ được cấp 1 loại HB trong năm học. 
 
3. HB Khuyến học dành cho đối tượng nào?
Trả lời: là loại HB cấp cho SV có điểm trung bình tích lũy đạt từ 3.2 trở lên (loại Giỏi), có ý thức rèn luyện, vận dụng tốt hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen và ưu tiên cho SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 
4. HB Vượt khó dành cho đối tượng nào?
Trả lời: là loại HB cấp cho SV có tinh thần, ý chí vượt khó, khắc phục khó khăn của gia đình để đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên. SV luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao kỹ năng sống và biết chia sẻ với cộng đồng theo tinh thần hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen.
 
5. HB duy trì dành cho đối tượng nào?
Trả lời: SV đã được nhận HB dành cho học sinh phổ thông trúng tuyển vào trường ở năm học đầu tiên với giá trị HB từ 2 năm trở lên. Nếu năm học tiếp theo SV duy trì kết quả học tập đạt điểm trung bình tích lũy từ 3.3 trở lên (đối với HB Tài năng) và từ 2.7 trở lên (đối với HB Vượt khó) đồng thời tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện theo như Quyết định cấp HB thì trường sẽ tiếp tục cấp HB năm học tiếp theo với mức HB tương đương giá trị của năm nhất.
 
6. HB duy trì được cấp bao nhiêu lần?
Trả lời: HB sẽ được xem xét theo số năm đã được cấp HB, từ 2 năm trở lên. Cứ sau khi có kết quả của 2 học kỳ chính hàng năm thì trường sẽ xem xét để cấp tiếp HB cho năm học tiếp theo. Nếu năm học tiếp theo mà SV không đủ điều kiện để duy trì thì không được cấp HB duy trì ở năm học đó.  
 
7. Nếu HB duy trì bị gián đoạn thì năm học tiếp có được xét tiếp không?
Trả lời: Nếu có 1 năm học mà SV không đủ điều kiện thì không được cấp HB duy trì ở năm học đó nhưng vẫn có thể được xem xét cấp HB ở năm học tiếp theo nếu SV đủ điều kiện.
 
8. Giá trị HB là bao nhiêu?
Trả lời: 
 • HB Khuyến học gồm 2 loại có giá trị so với học phí 01 năm học như sau:
  Loại 1 Loại 2
Giá trị mỗi suất học bổng 50% 25%
 
 • HB Vượt khó gồm 4 loại có giá trị so với học phí 01 năm học như sau:
  Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4
Giá trị mỗi suất học bổng 100% 75% 50% 25%
 
 
 • HB duy trì: đúng bằng số HB đã được cấp. 
9. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển HB khi nào?
Trả lời:
 • HB Khuyến học, HB duy trì sẽ xét sau khi có kết quả thi của học kỳ 2A hàng năm, mỗi năm chỉ xét 1 lần duy nhất. 
 • HB Vượt khó sẽ xét sau khi có kết quả thi của học kỳ 1A và 2A, mỗi năm xét 2 đợt.
 • Xét HB Vượt khó ở đợt 1: tháng 02
 • Xét HB Khuyến học, Vượt khó, duy trì ở đợt 2: tháng 07
10. Xem thông báo xét Học bổng ở đâu? 
Trả lời: Xem thông báo tại đây và trang chính của htttsv.
 
11. Những SV nào không thuộc diện cấp HB trong năm?
Trả lời: đang học ở học kỳ cuối của lộ trình mẫu (đến thời điểm cấp HB SV không còn môn nào để học), SV đang tạm ngừng học, đang nợ học phí, đang bị kỷ luật, đã nhận 01 suất HB khác trong năm học đó,…
 
12. Các tiêu chí xét duyệt HB Khuyến học và Vượt khó là gì?
Trả lời: cả 2 loại HB đều phải xét trên 3 tiêu chí gồm Học lực, rèn luyện và Hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, mỗi loại HB có trọng số của từng tiêu chí khác nhau. HB Khuyến học thì tiêu chí về Học lực và Rèn luyện đều chiếm 40%, hoàn cảnh gia đình chiếm 20%. Còn HB Vượt khó thì tiêu chí Hoàn cảnh gia đình chiếm 50%, Học lực và rèn luyện đều chiếm 25%.
 
13. Tiêu chí học lực của HB Khuyến học gồm những yếu tố nào?
Trả lời: có 2 tiêu chí gồm điểm trung bình tích lũy và số tín chỉ tích lũy so với lộ trình mẫu.
 
14. Tiêu chí học lực thì tính điểm trung bình tích lũy của HK xem xét hay tính cả quá trình học?
Trả lời: Tính điểm trung bình tích lũy của cả quá trình học tính đến hết học kỳ xét HB.
 
15. Số tín chỉ tích lũy theo lộ trình mẫu được tính như thế nào?
Trả lời:
SV tham khảo trong chương trình đào tạo của ngành đăng trên website của Khoa, mục Kế hoạch giảng dạy có ghi rõ số tín chỉ của mỗi học kỳ mà SV phải hoàn thành, tổng số tín chỉ của từng học kỳ tính đến học kỳ xét HB sẽ là số tín chỉ tích lũy theo lộ trình mẫu. Nếu học kỳ nào SV học ít hơn số tín chỉ quy định thì học kỳ sau phải đăng ký môn khác để bù số tín chỉ vào.
Ví dụ: Chương trình đào tạo của ngành DK131 quy định HK1 phải học 20 tín chỉ, HK2 phải học 19 tín chỉ. Như vậy, số tín chỉ tích lũy theo lộ trình mẫu của năm thứ nhất ngành DK131 là 39 tín chỉ. 
 
16. Hồ sơ dự tuyển HB gồm những gì?
Trả lời: Hồ sơ bao gồm 
 • Đơn đăng ký dự tuyển: khai đầy đủ thông tin theo biểu mẫu
+ Học bổng Khuyến học và Vượt khó: tải tại đây.
+ Học bổng Vượt khó duy trì: tải tại đây.
+ Học bổng Tài năng duy trì: tải tại đây.
 • Hình thẻ: 01 hình thẻ (3 x 4) dán bên trên góc trái của Đơn đăng ký dự tuyển Học bổng.
 • Các minh chứng (văn bản, hình ảnh,…): thể hiện rõ những khó khăn hiện tại của gia đình, quá trình học tập, phấn đấu rèn luyện của SV. Đối với các minh chứng là văn bản giấy tờ thì SV nộp 01 bản photo. SV vui lòng chỉ kèm những minh chứng có liên quan và còn thời hạn hiệu lực.
17. Quá trình học tập và rèn luyện ghi những thông tin gì?
Trả lời: ghi ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ thông tin về kết quả học tập, nghiên cứu khoa học từ khi học tại trường; những giải thưởng đạt được khi tham gia các cuộc thi từ cấp quận, huyện trở lên; sinh hoạt Đoàn, Hội, câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, từ thiện mà SV đã tham gia, các công việc bán thời gian hoặc các dự án của trường. 
 
18. Hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen ghi những thông tin gì?
Trả lời: nêu những hiểu biết, nhận thức về các hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen. Bản thân SV vận dụng được những hệ giá trị đó như thế nào thông qua những hoạt động học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm,…của SV. Không nên chỉ liệt kê và giải thích ý kiến của hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen.
 
19. Hoàn cảnh gia đình ghi những thông tin gì?
Trả lời: ghi đầy đủ thông tin trong biểu mẫu, ngoài ra ghi rõ ràng, ngắn gọn những khó khăn của gia đình trong thời gian hiện tại, không ghi gia đình khó khăn chung chung
 
20. Các minh chứng kèm theo thường là gì?
Trả lời: Những minh chứng thông thường có thể sử dụng giấy tờ hay hình ảnh có ghi chú.
 • Gia đình khó khăn: giấy xác nhận diện nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn của địa phương, sổ hộ khẩu, thẻ thương binh, liệt sĩ, giấy giám định mất sức lao động, tật bẩm sinh,…
 • Mồ côi: giấy chứng tử của cha/ mẹ đã mất
 • Thu nhập của gia đình hay công việc làm thêm: hợp đồng lao động, bảng lương
 • Vay tiền: sổ vay vốn Ngân hàng, giấy nợ,…
 • Bệnh tật: sổ khám bệnh, toa thuốc,…, 
 • Những giải thưởng: bản photo Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận đã được nhận; 
 • Những hoạt động đã tham gia: giấy xác nhận của tổ chức/cá nhân tổ chức hoạt động thiện nguyện hay hình ảnh tham gia;
21. Cách trình bày, chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
Trả lời: Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, hạn chế tẩy xóa. Chuẩn bị đầy đủ minh chứng kèm theo.
Bộ hồ sơ sắp xếp gọn gàng, bỏ vào túi cho khỏi thất lạc.
 
22. Nơi nộp hồ sơ HB Khuyến học và HB Vượt khó?
Trả lời: SV nộp hồ sơ dự tuyển HB cho Trung tâm Phục vụ Sinh viên tại:
Cơ sở Nguyễn Văn Tráng Quang Trung Tản Viên
Phòng M101 A001 NZ301
 
23. SV có thể xem Quy định, Quy trình cấp HB ở đâu?
Trả lời: SV có thể tham khảo các thông tin về Quy định, Quy trình, Hướng dẫn tại đây.
 
24. Kết quả xét Học bổng được thông báo tại đâu?
Trả lời:
 • Mỗi SV nộp hồ sơ dự tuyển HB đều được gửi trả lời kết quả qua email SV. Những SV được cấp HB sẽ được gửi Thư mời dự Lễ trao HB. Những SV chưa được cấp HB cũng sẽ được thông báo lý do chưa đạt, những điểm cần khắc phục.
 • Danh sách SV nhận HB được thông tin tại đây.
 
25. Thời gian tổ chức Lễ trao HB?
Trả lời: Hàng năm Trung tâm Phục vụ Sinh viên sẽ tổ chức Lễ trao HB 2 lần. Đợt 1 tổ chức vào tháng 05, Đợt 2 tổ chức vào tháng 09.
 
26. Cách đăng ký tham dự Lễ trao HB?
Trả lời: P. Hỗ trợ SV sẽ gửi thư mời cho các bạn SV được cấp HB qua email. SV đăng ký tham dự cho mình và người thân theo hướng dẫn trong thư mời đúng thời gian quy định.
 
27. Trường có cấp Giấy chứng nhận HB không?
Trả lời: Mỗi SV được cấp Giấy chứng nhận HB và được tuyên dương trong buổi Lễ trao học bổng hằng năm do Trung tâm Phục vụ Sinh viên tổ chức.
 
28. HB nếu không sử dụng hết ở năm đầu thì có được sử dụng tiếp không?
Trả lời: Nếu sau học kỳ tiếp theo chưa sử dụng số tiền HB đã được cấp thì sẽ được cấn trừ học phí ở học kỳ tiếp theo. 
 
29. HB Khuyến học và HB Vượt khó được cấp theo hình thức nào?
Trả lời: HB sẽ được cấn trừ vào học phí cho SV ở học kỳ tiếp theo, nhà trường không trao tiền mặt cho SV. Trường hợp SV không sử dụng hết HB trong năm học được cấp thì có thể sử dụng HB còn lại trong học kỳ/ năm học tiếp theo. Đối với SV đã hoàn thành tín chỉ, không phải đóng học phí ở học kỳ tiếp theo hoặc học phí ít hơn số tiền HB thì trường sẽ chuyển khoản tiền mặt cho SV.
 
30. HB có được bảo lưu không?
Trả lời: Nếu SV phải tạm ngừng học ở học kỳ sau khi được cấp HB thì phải làm đơn đề nghị bảo lưu HB. Trường chỉ giải quyết cho SV được bảo lưu HB trong những trường hợp SV tạm dừng học vì những lý do bất khả kháng như đau bệnh, bị tai nạn bất ngờ,…
 
31. Nếu có thắc mắc về HB thì liên hệ với ai? Bộ phận nào?
Trả lời: Chị Nguyễn Thị Huỳnh Liên - Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 
Đăng nhập
CỘNG ĐỒNG HOA SEN