Home » Học bổng - Tài chính » Hỗ trợ tài chính » Chính sách hoãn học phí
Phạn vi và Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn về tài chính có thể làm đơn xin hoãn đóng học phí theo mốc thời gian quy định:
  • Hệ tín chỉ: áp dụng theo quy định trong hướng dẫn đăng ký môn học của Phòng Đào tạo vào đầu mỗi học kỳ.
  • Hệ trung cấp chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên, liên kết đào tạo quốc tế: 2 tuần trước khi khóa học khai giảng vào đầu mỗi học kỳ. 
  • Sinh viên khi đăng ký tham gia các chương trình học được hiểu là đã đọc, đã hiểu rõ về các mức học phí, đồng thời có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các điều khoản quy định về học  phí và những hình thức kỷ luật liên quan đến học phí của chương trình đào tạo.
Nơi nhận và nội dung hồ sơ:
  • Điền thông tin vào mẫu nhận tại phòng Hỗ trợ sinh viên (Cơ sở Quang Trung, Tản Viên, Nguyễn Văn Tráng)
  • Ghi thật cụ thể lý do đề nghị hoãn, học phí của học kỳ đề nghị hoãn, số tiền đề nghị hoãn và thời điểm sẽ đóng học phí, ngoài ra cần phải có xác nhận của phụ huynh/người bảo trợ (nếu có), nhân viên tư vấn của P.HTSV sẽ tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. 
Lưu ý:
  • Nếu kết quả hồ sơ được đồng ý, SV phải đóng học phí theo đúng thời hạn đã được duyệt (thông thường thời hạn này do chính SV đề nghị).
  • Nếu SV không thực hiện đúng thời hạn đã cam kết, trường sẽ ra Quyết định kỷ luật từ phê bình đến xóa tên khỏi danh sách SV.
  • SV nhận lại kết quả xét duyệt của P. HTSV theo phiếu hẹn.

 

Đăng nhập
CỘNG ĐỒNG HOA SEN