Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Trường Đại học Hoa Sen xin thông báo về việc đóng học phí chương trình Cao đẳng Kinh doanh Manchester khóa 10 năm học 2015 - 2016:

1. Mức học phí:

ĐVT: VNĐ

Học phí
 
Mức học phí từng đợt Tổng học phí 2 đợt /Năm 1 Mức miễn giảm khi đóng 1 lần vào đầu năm học
Đợt 1 Đợt 2
Học phí theo lộ trình (năm 1) 36.346.000 23.518.000 59.864.000 2.138.000
 • Mức học phí theo lộ trình đào tạo không bao gồm học phí học lại, học cải thiện.
 • Nơi nhận đơn hoãn học phí: Phòng Kế toán tài chính _CS01_NZ0102_08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

2. Thời hạn và hoãn đóng học phí: 

Đợt Hạn chót đóng học phí Hạn chót nhận đơn hoãn
Đợt 1 Trước 16h00 ngày 05/03/2015  
Đợt 2 Trước 16h00 ngày 05/06/2015 Trước 16h00 ngày 29/05/2015
 • Sinh viên không thực hiện đóng học phí theo các mốc thời gian qui định tại mục 1 và không có đơn hoãn học phí hợp lệ sẽ xử lý kỷ luật theo qui chế tại Điều 05 trong Qui định về học phí chương trình Cao đẳng Manchester đã ban hành của nhà trường.
 • Đơn hoãn đóng học phí hợp lệ: Cần ghi rõ số tiền học phí, thời hạn từng đợt đóng học phí và đơn phải được sự đồng ý của Phòng Kế toán tài chính.

3. Hình thức đóng học phí:

a.Tiền mặt:

 • Phòng Kế toán Tài chính_CS01_NZ0102_Trường Đại học Hoa Sen
 • Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

b.Chuyển khoản qua Ngân hàng:

 • Người nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
 • Số tài khoản ngân hàng:  1401 0000 987 194
 • Tên NH: Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
 • Địa chỉ NH: 505 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM hoặc tất cả các chi nhánh khác của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

4. Một số lưu ý khi đóng học phí tại Ngân hàng (mục 3b):

 • Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin:
 • Họ và tên sinh viên (MSSV)/Lớp Manchester khoá 10/ Học phí lần 1 năm 1
 • Sau từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán Tài chính (Phòng NZ0102 - Tầng M - số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh ) để đổi hóa đơn thu học phí của Nhà trường.

Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc, riêng các giao dịch thanh toán online IBMB vẫn thực hiện bình thường.

Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn sẽ không có tên tham dự thi cuối môn học, danh sách tham dự môn học kế tiếp và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý buộc thôi học.

Trong quá trình đóng học phí, sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ    Phòng Kế toán Tài chính (CS01_NZ0102) - ĐT: 19001278 - số nội bộ: 11166     hoặc địa chỉ Email: diem.tranthingoc@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí.

Phòng Kế toán - Tài chính - Đại học Hoa Sen
 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN