Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế (Paris Est – Hoa Sen) Khóa 7 năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Mức học phí ngành Cử nhân Kinh doanh quốc tế (Licence Professionnelle Commerce Option Echanges Internationaux) (International Business)

  • Đợt 1: 70.000.000 VNĐ
  • Đợt 2: 56.000.000 VNĐ
  • Tổng học phí 2 đợt: 126.000.000 VNĐ

2. Thời hạn đóng học phí:

  • Đợt 1: Trước 10h00 ngày 26/10/2015
  • Đợt 2: Trước 10h00 ngày 29/01/2016

​>> xem thêm chi tiết thông báo

Phòng Kế Toán - Trường Đại học Hoa Sen

CỘNG ĐỒNG HOA SEN