Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-KTTC ngày 09/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành quyết định về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng từ Tháng 10 năm 2015, nay nhà trường thông báo về việc đóng học phí lớp MA1–2017 và MB1-2017  năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG / TUITION AND PAYMENT PLAN

STT
No.
CHI TIẾT
Payment Plan
MỨC HỌC PHÍ (VND)
Tuition (VNĐ)
THỜI HẠN / Duration
Bắt đầu /
Starting Date
Hạn chót / Closing Date
1 Hình thức 1 / Option 1
Trọn năm học
Full payment
77.000.000 (*) 16/10/2017
Oct 16th, 2017
27/10/2017
Oct 27th, 2017
2 Hình thức 2/ Option 2
Đợt 1 năm học
1st Installment
58.000.000 16/10/2017
Oct 16th, 2017
23/10/2017
Oct 23th, 2017
Đợt 2 năm học
2nd Installment
20.000.000 13/01/2018
Jan 13th , 2018
TỔNG HỌC PHÍ
2 ĐỢT
TOTAL
78.000.000

(*) SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 1.000.000 VNĐ
(*) Paying a full payment, student will be discounted an amount of 1.000.000 VND.

II. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ / PAYMENT METHODS

A. Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại Ngân hàng / Bank Transfer or cash payment at the bank:

Người nhận tiền / Beneficiary: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
Số tài khoản / Account No.:   1401 0000 987 194
Tên ngân hàng / Beneficiary’s Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn (BIDV)
Địa chỉ / Address : 505 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM
505 Nguyen Trai Street, Ward 7, District 5, HCMC
Hoặc tất cả các chi nhánh khác của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)
Or all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.

Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM / Credit Card or ATM Card :

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau/Card Payment can be made by:
 Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)/ATM Card
 Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB/ Visa, Master, UnionPay and JCB Card

Địa điểm/Venue:  Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen/ Accounting Department, Hoa Sen University

Phòng NZ0102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM/Room NZ0102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG/ NOTICES for BANK TRANSFER

1. Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin:
Họ và tên sinh viên/ MSSV/ Lớp / Hình thức đóng học phí [Đóng trọn gói / Học phí đợt 1 / Học phí đợt 2], năm I, năm học 2017 – 2018.
Content on the Deposit slip:
Student Fullname / Student ID / Class / Payment option [Full payment / 1st installment / 2nd installment], Year I, School year 2017 – 2018.

2. Sau từ 5 đến 7 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán  (Phòng NZ0102 – Tầng M – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) để nhận hóa đơn thu học phí của Nhà trường.
After 5 to 7 working days from the payment date at the bank or the transfer date, student must bring the Deposit slip or Payment Order to the Accounting Department (Room NZ0102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, District 1, HCMC) to receive the Invoice.

3. Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn thuộc diện không có tên tham dự học, thi cuối môn học của học kỳ và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.
In case of late or overdued payment, student will not be allowed to attend the course or to take any examination and be suspended or expelled according to the school’s rules and regulations.

4. Trong quá trình đóng phí, Sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ:
Should student encounter any problems with payment, please contact:

- Phòng Kế toán - Trường Đại học Hoa Sen (Phòng NZ0102 – Tầng M – số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), điện thoại số 08.73091991 – 6288 5788  Ext 11548/11169.
Accounting Department – Hoa Sen University (Room NZ0102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC) or via phone 08.73091991 – 6288 5755 Ext 11548/ 11169.

- Địa chỉ email hỗ trợ thông tin: academic@vatelsaigon.com hoặc trang.nguyenthimy@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.
Emails: academic@vatelsaigon.com or trang.nguyenthimy@hoasen.edu.vn for any support.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.For their own benefits, students are expected to strictly comply with this announcement./.

>> Chi tiết thông báo

CỘNG ĐỒNG HOA SEN