Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-ĐHHS ngày 09/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành quyết định về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng từ Tháng 10 năm 2015, nay nhà trường thông báo về việc đóng học phí năm 2, lớp MC2-2018 năm học 2019 – 2020 như sau:

 According to the Decision No. 949/QĐ-ĐHHS dated Sep 09th, 2015 by the President of Hoa Sen University stipulating the tuition fee for the joint Bachelor’s degree program in
International Hotel Management between Hoa Sen University - Vatel which comes into effect from October 2015, the School announces the tuition fee in the academic year 2018 – 2019 for 2nd  year class, MC2-2018 as follows:

STT

No.

CHI TIẾT

Payment Plan

MỨC HỌC PHÍ (VND)

Tuition (VND)

THỜI HẠN / Duration

Bắt đầu /
Starting Date

Hạn chót / Closing Date

1

Hình thức 1 / Option 1:

Trọn năm học

Full payment

77.000.000 (*)

Kể từ ngày ra thông báo

From the issued date of the announcement

25/01/2019

Jan 25th , 2019

2

Hình thức 2 / Option 2:

Đợt 1 năm học

1st Installment

58.000.000

Kể từ ngày ra thông báo

From the issued date of the announcement

25/01/2019

Jan 25th , 2019

Đợt 2 năm học

2nd Installment

20.000.000

12/04/2019

Apr 12th  2019

TỔNG HỌC PHÍ 2 ĐỢT/Total

78.000.000

 

 1. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG / TUITION AND PAYMENT PLAN(*)

(*) SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 1.000.000 VNĐ

(*) Paying a full payment, student will be discounted an amount of 1.000.000 VND.

 1. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ / PAYMENT METHODS
 1. Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại Ngân hàng / Bank Transfer or cash payment at the bank:

Người nhận tiền / Beneficiary:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản / Account No.

1401 0000 987 194

Tên ngân hàng / Beneficiary’s Bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn (BIDV)

Địa chỉ / Address :

Tại tất cả các chi nhánh của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)

At all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

 1. Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.

Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM / Credit Card or ATM Card :

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:

Card Payment can be made by:

 • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)

ATM Card

 • Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB

Visa, Master, UnionPay and JCB Card

Địa điểm/Location: Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen

                                    Accounting Department, Hoa Sen University

                                    Phòng 102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM

                                    Room 102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

 1. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG / NOTICES for BANK TRANSFER
 1. Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin:

VATEL/ Họ và tên sinh viên/ Mã số SV/ Lớp (MC2-2018) / Hình thức đóng học phí [Đóng trọn gói / Học phí đợt 1 / Học phí đợt 2], năm II, năm học 2019-2020

Ví dụ:

VATEL/TRAN THANH VAN AN/1803001/MC2-2018/Đóng trọn gói, năm III, năm học 2019 - 2020

Content on the Deposit slip (for 3rd year students)

VATEL/ Student Fullname / Student ID/ MC3-2017/ Payment option [Full payment / 1st installment / 2nd installment], Year III, School year 2019-2020

Example: VATEL/ TRAN THANH VAN AN/1803001/MC2-2018/Full payment, Year III, School year 2018 – 2019

 1. Sau từ 5 đến 7 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán (Phòng 102 – Tầng 1 – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) để nhận hóa đơn thu học phí của Nhà trường.

After 5 to 7 working days from the payment date at the bank or the transfer date, student must bring the Deposit slip or Payment Order to the Accounting Department (Room 102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, District 1, HCMC) to receive the Invoice.

 1. Sinh viên có nghĩa vụ hoàn tất đóng học phí trước ngày 25/01/2019 (cho thời hạn thu học phí đợt 1) và trước ngày 12/04/2019 (cho thời hạn thu học phí đợt 2). Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn thuộc diện không có tên tham dự học, thi cuối môn học của học kỳ và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.

Students are obliged to tuition fee prior to Jan 25th, 2019 for 1st installment and Apr 12th, 2019 for 2nd installment. In case of late or overdued payment, student will not be allowed to attend the course or to take any examination and be suspended or expelled according to the school’s rules and regulations.

 1. Trong quá trình đóng phí, Sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ:

Should student encounter any problems with payment, please contact:

 • Phòng Kế toán - Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102 – Tầng 1 – số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), điện thoại số 028.7309199 Ext 11548/11164.

Accounting Department – Hoa Sen University (Room 102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC) or via phone 028.73091991 Ext 11548/ 11164.

Emails: academic@vatelsaigon.com or mai.phanthingoc@hoasen.edu.vn for any support.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

For their own benefits, students are expected to strictly comply with this announcement./.

>> Xem chi tiết thông báo tại đây

CỘNG ĐỒNG HOA SEN