Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BGH ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen về mức học phí chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm học 2016-2017;

Căn cứ vào tờ trình về việc Chính sách giảm học phí của Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Khoa Kinh Tế và Quản trị ngày 22/06/2018

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 05 nhập học tháng 11/2018 năm học 2018–2019 như sau:

 

I. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ THEO ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

  1. Đối tượng cựu sinh viên Đại Học Hoa Sen
    1. Cựu sinh viên: Giảm 25% tổng học phí khóa học.
    2. Tốt nghiệp loại Giỏi: Giảm 30% tổng học phí khóa học.
  2. Thủ khoa đầu vào

Thủ khoa đầu vào của kỳ tuyển sinh: giảm 30% tổng học phí khóa học.

  1. Đối tượng khác

Sinh viên đã từng tốt nghiệp đại học loại Giỏi từ các Trường Đại học khác : giảm 30% tổng học phí khóa học.

II. MC HC PHÍ     

                                                                                                         Đơn vị tính: VNĐ

Kỳ đóng

 Học phí phải đóng cho các đối tượng

 

 Trọn khóa 100%

 Giảm 30%

 Giảm 25%

1

40,800,000

28,560,000

30,600,000

2

37,200,000

26,040,000

27,900,000

3

30,000,000

21,000,000

22,500,000

Tổng cộng

108,000,000

75,600,000

81,000,000

 

III. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

Kỳ đóng

Thời gian đóng

Kỳ 1

Từ 29/10/2018 đến trước 16h00 ngày 08/11/2018

Kỳ 2

Trước 16h ngày 29/03/2019

Kỳ 3

Trước 16h ngày 19/07/2019

Trường hợp SV chọn phương thức đóng 1 kỳ cho toàn khóa học áp dụng với thời hạn đóng của kỳ 1.

 

IV. NƠI ĐÓNG HỌC PHÍ

1.  Khi làm thủ tục nhập học: Phòng Kế toán Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102 - Tầng 1, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM).

2. Trong quá trình học tập

2.1. Đóng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV với thông tin như sau:

Người nhận tiền:                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản:                        1401 0000 987 194

Tên Ngân hàng:                   BIDV- Chi nhánh Sài Gòn

2.2. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM: Phụ huynh/ SV có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:

  • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM);
  • Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB.

Địa điểm: Phòng Kế Toán Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102 - Tầng 1, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM).

 

V. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG

Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin:

Họ và tên SV/ MSSV/ Lớp MBA khóa 5/ Học phí kỳ….

Lưu ý: Thông tin cho nhân viên giao dịch tại ngân hàng biết: Đóng học phí theo diện “Thu-chi hộ điện tử” và thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.

Nhận hóa đơn đóng học phí: Sau từ 05 đến 07 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, SV mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102- Tầng 1, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM) để đổi hóa đơn thu học phí của Nhà trường.

SV không hoàn tất học phí đúng hạn: Không có tên tham dự thi cuối môn học, danh sách tham dự môn học học kỳ kế tiếp và theo quy định của Trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.

 

Trong quá trình đóng học phí SV gặp vướng mắc vui lòng liên hệ: Phòng Kế toán Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102 - Tầng 1, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM) - điện thoại số: (028) 7309 1991 – Ext: 11166 – Hồ Thị Xuân Trang hoặc địa chỉ email: trang.hothixuan@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu SV thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí.

 

Nơi nhận:

- SV lớp MBA khóa 05;                                                    

- Khoa KTQT;

- Phòng ĐT, TTPVSV;

- Lưu: VT, P.KT.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

Lê Công Tòng

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN