Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-KTTC ngày 09/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành quyết định về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng từ Tháng 10 năm 2015, nay nhà trường thông báo về việc đóng học phí lớp MA3-2015 năm học 2017 – 2018 như sau:

According to the Decision No. 949/QĐ-KTTC dated Sep 09th, 2015 by the President of Hoa Sen University stipulating the tuition fee for the joint Bachelor’s degree program in International Hotel Management between Hoa Sen University - Vatel which comes into effect from October 2015, the School announces the tuition fee in the academic year 2017 – 2018 for class MA3-2015 as follows:

I. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG

STT/

No.

CHI TIẾT/Payment plan

MỨC HỌC PHÍ (VND)/Tuition

THỜI HẠN/Duration

Bắt đầu/Starting date

Hạn cuối/Closing date

1

Hình thức 1/Option 1

Trọn năm học/ Full payment

77.000.000 (*)

Kể từ ngày ra thông báo/From the issued date of the announcement

16/09/2017

2

 

Hình thức 2/Optiion 2

Đợt 1 năm học 2017-2018/ 1st Installment 

58.000.000

Kể từ ngày ra thông báo/From the issued date of the announcement 16/09/2017

Đợt 2 năm học 2017-2018/2nd Installment 

20.000.000

16/12/2017

TỔNG HỌC PHÍ 2 ĐỢT/ Total

78.000.000

 

 

 
 (*) SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 1.000.000đ
 (*) Paying a full payment, student will be discounted an amount of 1.000.000 VND. 

II. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ/PAYMENT METHODS

A. Chuyển khoản qua Ngân hàng/Bank Transfer or cash payment at the bank: 

  • Người nhận tiền/Beneficiary:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
  • Số tài khoản/Account No:   1401 0000 987 194
  • Tên ngân hàng/Beneficiary’s Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn 
  • Địa chỉ/Adress: 505 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM hoặc tất cả các chi nhánh khác của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).
Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.
Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM:

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:
  • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM);
  • Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB
Địa điểm: Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen, tầng M, phòng NZ0102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM
 
Card Payment can be made by:
 ATM Card
 Visa, Master, UnionPay and JCB Card
Location:  Accounting Department, Hoa Sen University
Room NZ0102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG

1. Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin: Họ và tên sinh viên/ MSSV/ Lớp MC1–2017/ Học phí lần 1 năm 1 hoặc Học phí 2 đợt năm 1
2. Sau từ 5 đến 7 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán Tài chính (Phòng NZ0102 – Tầng M – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) để nhận hóa đơn thu học phí của Nhà trường.
3. Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn thuộc diện không có tên tham dự học, thi cuối môn học của học kỳ và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.
4. Trong quá trình đóng phí, Sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ:
  • Phòng Kế toán - Trường Đại học Hoa Sen (Phòng NZ0102 – Tầng M – số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), điện thoại số 08.73091991 – 6288 5788 Ext 11548/11169.
  • Địa chỉ email hỗ trợ thông tin: academic@vatelsaigon.com hoặc trang.nguyenthimy@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.
Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
1. Student Fullname / Student ID / Class / Payment option [Full payment / 1st installment / 2nd installment], Year II, School year 2017 - 2018
2. After 5 to 7 working days from the payment date at the bank or the transfer date, student must bring the Deposit slip or Payment Order to the Accounting Department (Room NZ0102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, District 1, HCMC) to receive the Invoice.
3. In case of late or overdued payment, student will not be allowed to attend the course or to take any examination and be suspended or expelled according to the school’s rules and regulations.
4. Should student encounter any problems with payment, please contact:
- Accounting Department – Hoa Sen University (Room NZ0102 – Floor M – 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC) or via phone 08.73091991 – 6288 5755 Ext 11548/ 11169.
- Emails: academic@vatelsaigon.com or trang.nguyenthimy@hoasen.edu.vn for any support.
For their own benefits, students are expected to strictly comply with this announcement./.

>> Chi tiết thông báo

Tags:  Học phí
CỘNG ĐỒNG HOA SEN