Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-ĐHHS ngày 09/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành quyết định về việc quy định mức học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen áp dụng từ Tháng 10 năm 2015, nay nhà trường thông báo về việc đóng học phí năm 3, lớp MA3-2017và MB3-2017 năm học 2019 – 2020 như sau:

 According to the Decision No. 949/QĐ-ĐHHS dated Sep 09th, 2015 by the President of Hoa Sen University stipulating the tuition fee for the joint Bachelor’s degree program in
International Hotel Management between Hoa Sen University - Vatel which comes into effect from October 2015, the School announces the tuition fee in the academic year 2019 – 2020 for 3rd year class, MA3-2017 and MB3-2017 as follows:

>> xem chi tiết thông báo

I. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ / TUITION AND PAYMENT PLAN(*) 

STT
No.

Chi tiết
Payment Plan

Mức học phí
Tuition (VNĐ)
Thời hạn/Duration
Bắt đầu/Starting Date Hạn chót/Closing Date
  Hình thức 1/Option 1
1 Trọn năm học 77.000.000 (*) Kể từ ngày ra thông báo/From the issued date of the announcement 18/10/2019
Oct 18th , 2019
2 Hình thức 2      
Đợt 1 năm học 58.000.000 Kể từ ngày ra thông báo
From the issued date of the announcement
18/10/2019
Oct 18th , 2019
Đợt 2 năm học 20.000.000 27/12/2019
Dec 27th  ,2019
TỔNG HỌC PHÍ 2 ĐỢT
Total
78.000.000    

(*) SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 1.000.000 VNĐ

(*) Paying a full payment, student will be discounted an amount of 1.000.000 VND.

II. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ / PAYMENT METHODS

A. Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại Ngân hàng / Bank Transfer or cash payment at the bank:

  • Người nhận tiền / Beneficiary: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
  • Số tài khoản / Account No.:  1401 0000 987 194
  • Tên ngân hàng / Beneficiary’s Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn (BIDV)
  • Địa chỉ / Address : Tại tất cả các chi nhánh của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)/ At all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

- Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.
- Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM / Credit Card or ATM Card :

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:
Card Payment can be made by:

  •  Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) / ATM Card
  •  Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB / Visa, Master, UnionPay and JCB Card

Địa điểm/Location: 

  • Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen / Accounting Department, Hoa Sen University
  • Phòng 102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM / Room 102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCM

>> xem chi tiết thông báo/click for more details

CỘNG ĐỒNG HOA SEN