Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 03 nhập học tháng 11 năm 2019 như sau:

I. MỨC HỌC PHÍ

(*) Cựu SV HSU TN Thủ khoa, Á khoa theo QĐ số 1082/ QĐ-ĐHHS về Khen thưởng TN lần 1 năm 2019, được giảm 33.000.000/ khóa học, áp dụng vào kỳ đóng 1 và 2
(**) Cựu SV HSU TN loại Giỏi thuộc top 10 theo QĐ số 1082/ QĐ-ĐHHS về Khen thưởng TN lần 1 năm 2019, được giảm 22.000.000đ/ khóa học, áp dụng vào kỳ đóng 1 và 2
Học phí và mức giảm không bao gồm các môn học lại, học cải thiện và môn học tự chọn vượt số tín chỉ quy định của khóa học.

II. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

  • Kỳ 1: Kể từ ngày ra thông báo đến trước 16h ngày 08/11/2019
  • Kỳ 2: Trước 16h ngày 27/03/2020
  • Kỳ 3: Trước 16h ngày 24/07/2020

>> Thông báo chi tiết, xem tại đây

CỘNG ĐỒNG HOA SEN