Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí chương trình Cao đẳng Kinh doanh Manchester khoá 7 như sau:

1. Mức học phí:

                     Đơn vị tính: VND

Học phí

Mức học phí

từng đợt

Tổng

học phí

2 đợt/ Năm 1

Mức miễn giảm

khi đóng 1 lần

vào đầu năm học

Đợt 1

Đợt 2

Học phí theo lộ trình

 (năm 1)

35.870.000

23.210.000

59.080.000

2.110.000

  • Mức học phí theo lộ trình đào tạo không bao gồm học phí học lại, học cải thiện.
  • Nơi nhận đơn hoãn học phí: Phòng Kế toán tài chính _NZ0102_08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

2. Thời hạn đóng học phí:

  • Đợt 1: Trước 16h00 ngày 09/03/2014
  • Đợt 2: Trước 16h00 ngày 09/06/2014

3. Hình thức đóng học phí:

 Tiền mặt:

Phòng Kế toán Tài chính_ NZ0102_Trường Đại học Hoa Sen 

Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Chuyển khoản qua Ngân hàng:

Người nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản ngân hàng:  1401 0000 987 194

Tên NH: Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ NH: 505 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM hoặc tất cả các chi nhánh khác của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

4. Một số lưu ý khi đóng học phí:

Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin: Họ và tên sinh viên (MSSV)/ Lớp Manchester khoá 7/ Học phí lần 1 năm 1

  • Sau khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang giấy nộp tiền ngân hàng đến Phòng Kế toán Tài chính (CS01_NZ0102) để đổi hóa đơn thu học phí của Nhà trường.
  • Trong quá trình đóng học phí, sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế toán Tài chính (CS01_NZ0102) - ĐT: 1900.1278 - số nội bộ: 11167 hoặc địa chỉ Email: ha.lethi@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí.

Thông báo chi tiết, xem tại đây

(Phòng Kế toán- Tài chính - Đại học Hoa Sen)

CỘNG ĐỒNG HOA SEN