Home » Học vụ » Đăng ký môn học
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên về việc "Gia hạn thời gian điều chỉnh Kế hoạch học tập cá nhân để đăng ký môn học học kỳ 16.1B" và "Danh sách các môn học được mở trong học kỳ 16.1B".
 
Lưu ý:
 
  • Sinh viên xem chi tiết tại trang htttsv.hoasen.edu.vn
  • Sinh viên căn cứ danh sách các môn được mở trong học kỳ 16.1B để điều chỉnh Kế hoạch học tập cá nhân.
  • Mọi thông tin thắc mắc sinh viên liên hệ:
  1. Chị Trần Thị Mỹ Quyên, email quyen.tranthimy@hoasen.edu.vn, điện thoại: (08).73091991 ext 12224  hoặc
  2. Anh Trần Khắc Hoàng, email hoang.trankhac@hoasen.edu.vn , điện thoại: (08).73091991 ext 12223.
Tags:  Thong bao , KHHT-CN , HK16.1B
Đăng nhập
Liên hệ Phòng Đào tạo

Phòng 101, tầng M
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 19001278. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)

Lịch làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ sáu: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều: 13:00 - 17:00
Thứ Bảy: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật: nghỉ
Riêng bộ phận Giáo vụ làm việc từ 6:30 đến 21:15, theo lịch học tất cả các ngày trong tuần tại từng cơ sở có lớp học.

Thông tin chi tiết, CLICK VÀO ĐÂY

CỘNG ĐỒNG HOA SEN