Home » Học vụ » Tư vấn học vụ

CÁC ĐỀ NGHỊ HỌC VỤ - PHÒNG HỖ TRỢ SINH VIÊN XỬ LÝ

1. Cấp bảng điểm

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên đề nghị cấp bảng điểm

Hồ sơ kèm theo:

Cung cấp mã số sinh viên để tiện việc tra cứu

Đóng phí: 10.000đ/bản

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên liên hệ P. HTSV yêu cầu & đóng phí

B.2: P. HTSV in phiếu điểm & trình ký

B.3: Trưởng phòng đào tạo ký xác nhận

B.4: P. HTSV trả phiếu điểm cho sinh viên

Thời hạn:

2-3 ngày

2. Cấp giấy xác nhận hoàn tất khóa học

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên hoàn tất kế hoạch đào tao (còn nợ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đang trong thời gian xét tốt nghiệp, .)

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu, Đóng phí: 10.000đ/1 bản.

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên liên hệ P.HTSV yêu cầu & đóng phí

B.2: P. HTSV lập đề nghị & chuyển bộ phận liên quan

B.3: P. ĐT – Tổ học vụ xử lý & trình Trưởng phòng ĐT ký xác nhận

B.4: P. HTSV trả phiếu điểm cho sinh viên

Thời hạn:

2-4 ngày

3. Cấp bằng tốt nghiệp (cấp lại)

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên bị mất bằng vì lý do cá nhân.

Hồ sơ kèm theo:

Đơn cớ mất xác nhận tại CA Phường.

Bản sao CMND (công chứng)

Điền biểu mẫu yêu cầu

Đóng phí: 10.000đ/1 bản (tùy theo nhu cầu)

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên liên hệ P. HTSV & đóng phí

B.2: P. HTSV tiếp nhận đề nghị SV

B.3: Phòng Đào Tạo cấp bản sao

B.4: SV nhận lại hồ sơ

Thời hạn:

Tối đa 7 -10 ngày

4. Đề nghị chỉnh sửa thông tin (Sinh viên tự điều chỉnh)

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên cần chỉnh sửa các thông tin sau:

Thông tin SV

- Địa chỉ liên lạc

- Số điện thoại liên lạc

- Địa chỉ email

Thông tin người thân

- Tên người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

- Địa chỉ email của người thân

- Điện thoại của người thân

- Địa chỉ liên lạc của người thân

Hồ sơ kèm theo:

(không có)

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên website:

B.2: Tiến hành điều chỉnh các thông tin cần chỉnh sửa;

B.3: Kiểm tra lại thông tin lần cuối;

B.4: Nhấn nút "Lưu";

B.5: Sinh viên kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa trên website: htttsv.hoasen.edu.vn

Thời hạn:

2 ngày

5. Chỉnh sửa thông tin (Phòng Đào tạo điều chỉnh)

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên cần chỉnh sửa các thông tin sau:

- Họ và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Nơi sinh;

- Giới tính.

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị điều chỉnh;

Bản sao giấy khai sinh

Bản sao hộ khẩu

Các giấy tờ liên quan

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đơn theo mẫu nộp tại P. HTSV;

B.2: Phòng Đào tạo xem, kiểm tra và thực hiện chỉnh sửa;

B.3: Sau 01 tuần sinh viên kiểm tra thông tin đã chỉnh sửa trên: htttsv.hoasen.edu.vn;

Thời hạn:

Tối đa 7 ngày

6 .Giấy xác nhận sinh viên

Đối tượng/Điều kiện:

Hoãn nghĩa vụ quân sự

Bổ túc hồ sơ cá nhân

Hồ sơ kèm theo:

Yêu cầu bên đề nghị (nếu có)

Quy trình thực hiện:

SV có thể chọn hình thức đăng ký:

a. Đăng ký online

B.1: Đăng nhập htttsv.hoasen.edu.vn

B.2: Chọn Danh mục -> HSU -> Xử lý học vụ sinh viên online -> Yêu cầu online

- Chọn yêu cầu phù hợp

- Chọn số lượng theo nhu cầu thực tế

- Chọn cơ sở mong muốn nhận kết quả

- Nhập nội dung đề nghị theo hướng dẫn đối với từng loại hồ sơ (YC001, YC002, YC004)

B.3: Chọn Lưu để gửi yêu cầu

B.4: Sau khi gửi yêu cầu thành công, SV cần kiểm tra trong 01 ngày làm việc tiếp theo đăng nhập htttsv.hoasen.edu.vn -> Chọn Danh mục -> HSU -> Xử lý học vụ sinh viên online -> Sinh viên xem tình trạng hồ sơ để xem kết quả duyệt hồ sơ (có hợp lệ hoặc thông báo bổ sung thông tin) và xem ngày hẹn nhận hồ sơ.

B.5: SV lên nhận hồ sơ theo ngày hẹn trả & cơ sở đăng ký nhận.

b. Đăng ký trực tiếp tại P.HTSV:

B.1: P.HTSV tiếp nhận & xử lý

B.2: Thực hiện đề nghị & trình ký Trưởng BP

B.3: SV nhận hồ sơ

Thời hạn:

2-3 ngày

7. Sổ ưu đãi/GXN sinh viên thuộc diện chính sách

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên thuộc diện con thương binh,...

Hồ sơ kèm theo:

Sổ ưu đãi

Giấy yêu cầu xác nhận sinh viên thuộc diện chính sách của địa phương

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên liên hệ P.HTSV – Tổ tư vấn thực hiện đề nghị theo biểu mẫu

B.2: P. HTSV trình ký BGH Sổ ưu đãi; trình ký Trưởng BP giấy xác nhận miễn giảm

B.3: SV nhận hồ sơ

Thời hạn:

2-4 ngày

8. Cấp lại thẻ sinh viên

Đối tượng/Điều kiện:

Bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng

Hồ sơ kèm theo:

Hướng dẫn điền đơn

Điền đơn theo biểu mẫu

2 hình thẻ 3x4 (1 hình scan làm thẻ, 1 hình làm thẻ tạm)

Đóng phí: 50.000đ

Quy trình thực hiện:

B.1: SV liên hệ P. HTSV

B.2: P. HTSV lập đề nghị & cấp thẻ tạm cho sinh viên (thời hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày đề nghị)

B.3: Ngân hàng cấp thẻ

B.4: P. HTSV trả thẻ cho sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail SV khi có thẻ

9. Cấp lại bảo hiểm

Đối tượng/Điều kiện:

Bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng

Hồ sơ kèm theo:

Điền đơn theo biểu mẫu

Đóng phí: 5.000đ

Quy trình thực hiện:

B.1: SV liên hệ P.HTSV

B.2: P. HTSV lập đề nghị

B.3: Bảo hiểm cấp thẻ

B.4: P. HTSV trả thẻ cho sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail SV khi có thẻ

10. Hoãn học phí

Đối tượng/Điều kiện:

SV thuộc đối tượng khó khăn hoặc gia đình đang gặp phải trường hợp bất khả kháng

Hồ sơ kèm theo:

Điền đơn theo biểu mẫu

Làm đề nghị theo thông báo hướng dẫn ĐKMH của mỗi học kỳ

Quy trình thực hiện:

B.1: SV liên hệ P. HTSV

B.2: P. HTSV xem xét đề nghị & giải quyết

B.3: SV nhận lại đơn qua phản hồi mail.

Thời hạn:

2 ngày

11. Chuyển nhóm – lớp môn học

Đối tượng/Điều kiện:

Lý do cá nhân muốn thay đổi thời khóa biểu

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Minh chứng cụ thể

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P.HTSV

B.2: P. HTSV xem xét đề nghị & chuyển bộ phận liên quan

B.3: Phòng Đào Tạo – Bộ phận đăng ký môn học xử lý

B.4: SV nhận lại đơn qua phản hồi mail.

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sv trong vòng 7 ngày

12. Hủy môn học

Đối tượng/Điều kiện:

Lý do cá nhân muốn thay đổi thời khóa biểu

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Minh chứng cụ thể

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P.HTSV

B.2: P. HTSV xem xét đề nghị & chuyển bộ phận liên quan

B.3: Phòng Đào Tạo – Bộ phận đăng ký môn học xử lý

B.4: P. ĐT chuyển ds hủy môn P.KT xử lý tài chính

B.3: SV nhận lại đơn qua phản hồi mail.

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sv trong vòng 7 ngày

13. Thi lại / Hoãn thi (giữa kỳ, cuối kỳ)

Đối tượng/Điều kiện:

Lý do cá nhân: ốm, tai nạn, đã có lịch trước thời gian công bố lịch thi chính thức

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu thi lại giữa kỳ  /   Điền biểu mẫu thi lại cuối kỳ

Ghi rõ nhóm lớp, môn học

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P. HTSV & kèm theo minh chứng (nếu có)

B.2:

P.HTSV chuyển đơn P. ĐT xử lý (thi cuối kỳ)

P.HTSV chuyển đơn Khoa xử lý (thi giữa kỳ kỳ)

B.3:

SV nhận hồ sơ ngay sau khi đồng ý (thi giữa kỳ)

P. ĐT ra quyết định & trình ký BGH (thi cuối kỳ)

B.4: SV liên hệ bộ phận khảo thí – PĐT hoặc đăng ký thi online tại học kỳ có môn đề nghị

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sv

14. Thi cải tiến

Đối tượng/Điều kiện:

Đủ điều kiện thi cải tiến theo quy chế học tập hệ tín chỉ

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Kiểm tra điểm số/ điểm trung bình học kỳ

Đóng phí: 30.000đ/1 môn

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P. HTSV

B.2: P. HTSV kiểm tra thông tin điểm trên HTTSV

B.3: SV nhận hồ sơ ngay sau khi đồng ý

B.4: SV liên hệ bộ phận khảo thí – PĐT hoặc đăng ký thi online tại học kỳ có môn đề nghị

Thời hạn:

Nhận kết quả ngay khi đề nghị.

15. Phúc khảo điểm môn học (cuối kỳ)

Đối tượng/Điều kiện:

Điểm không đúng, lý do khác...

Sau thời gian công bố điểm thi chính thức 2 tuần của mỗi học kỳ.

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Kiểm tra lại thông tin SV phản hồi

Đóng phí: 30.000đ/1 môn

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P.HTSV

B.2: P. HTSV tiếp nhận & chuyển bộ phận xử lý

B.3: Khoa (chủ quản) phân công giảng viên chấm phúc khảo & điều chỉnh điểm (nếu có)

B.4: SV nhận hồ sơ tại P.HTSV

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

16. Thi thách thức

Đối tượng/Điều kiện:

Đủ điều kiện thi thách thức theo quy chế học tập hệ tín chỉ

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Kiểm tra điểm số/ điểm trung bình học kỳ

Quy trình thực hiện:

B.1: SV làm đề nghị tại P.HTSV

B.2: P. HTSV kiểm tra thông tin điểm trên HTTSV

B.3: P. HTSV chuyển Khoa xử lý & xem xét

B.4: P. ĐT ra quyết định & trình ký BGH

B.5: P. HTSV gởi mail SV

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sv

17. Đơn đề nghị tạm dừng học

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên:

Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Bị bệnh hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

Chưa đủ điều kiện tiên quyết

Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất là 1 học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học

Hồ sơ kèm theo:

Đơn xin nghỉ học tạm thời;

Kết quả học tập;

Quy trình thực hiện:

B1: Sinh viên làm đơn theo mẫu tại P. HTSV

B2: P. HTSV chuyển về Khoa giải quyết

B3: Phòng Đào tạo xem xét và ra quyết định trình Ban Giám Hiệu duyệt;

B4: P. HTSV gởi mail cho sv khi có kết quả

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên trước HK kế tiếp

18. Đơn đề nghị nhập học lại

Đối tượng/Điều kiện:

Đối với sinh viên có quyết định tạm dừng học đến thời hạn trở lại học tập;

Sinh viên làm đơn tại trường ít nhất một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị nhập học trở lại;

Lập kế hoạch học tập cá nhân

Quy trình thực hiện:

B1: Sinh viên làm đơn theo mẫu tại P. HTSV

B2: P. HTSV chuyển về phòng Đào tạo;

B3: Phòng Đào tạo xem xét và ra quyết định trình Ban Giám Hiệu duyệt;

B4: Sau 01 tuần kể từ ngày nhận đơn, sinh viên nhận đơn qua email sinh viên.

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

19. Đơn đề nghị miễn học - chuyển điểm (môn học tương đương, thay thế, khác chương trình đào tạo trường)

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên:

- Đề nghị chuyển bậc đào tạo;

- Được chuyển trường;

- Được chuyển ngành;

- Học cùng lúc hai chương trình.

- Đề nghị các môn học tương đương, thay thế…

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị miễn học - chuyển điểm;

Kết quả học tập

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đơn tại P. HTSV

B.2: P. HTSV hướng dẫn cách thức làm đề nghị

B.3: P. HTSV chuyển các bộ phận liên quan xử lý

B.4: Khoa/Bộ môn duyệt hồ sơ

B.5: P. ĐT kiểm duyệt/ lập quyết định trình ký BGH

B.6: P. HTSV gửi mail SV kết quả

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

20. Đơn đề nghị miễn học/ công nhận học phần (Ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, các môn học tương đương- thay thế)

Đối tượng/Điều kiện:

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ

Đã học nhưng chưa được công nhận

Hồ sơ kèm theo:

Điền biểu mẫu yêu cầu

Chứng chỉ (photo)

Bằng cấp (nếu có)

Môn học (đã hoàn thành)

Quy trình thực hiện:

B.1: SV liên hệ P. HTSV

B.2: P. HTSV xem xét đề nghị & chuyển bộ phận liên quan

B.3: Phòng Đào Tạo xử lý

B.4: SV nhận lại đơn qua phản hồi mail.

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

21. Đơn đề nghị chuyển ngành

Đối tượng/Điều kiện:

Điểm đầu vào tương đương với ngành chuyển, có cùng khối thi;

Thời gian chuyển trong vòng 4 học kỳ chính

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị chuyển ngành;

Lập kế hoạch học tập cá nhân;

Kết quả học tập

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đề nghị tại P. HTSV

B.2: P. HTSV chuyển đơn đến Khoa chuyển đi và khoa chuyển đến;

B.3: Khoa xét duyệt hồ sơ

B.4: Phòng Đào tạo xem xét và ra quyết định trình Ban Giám Hiệu duyệt;

B.5: P. HTSV trả lời kết quả qua email & kèm theo thông báo đổi thẻ sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

22. Đơn đề nghị chuyển chuyên ngành

Đối tượng/Điều kiện:

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị chuyển chuyên ngành;

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đề nghị tại P. HTSV

B.2: P. HTSV chuyển đơn đến Khoa xử lý

B.3: Khoa xét duyệt hồ sơ & ra ra quyết định trình Ban Giám Hiệu duyệt;

B.4: P. HTSV trả lời kết quả qua email

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

23. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo

Đối tượng/Điều kiện:

Đã hết hạn học tập mà không đủ điều kiện tốt nghiệp;

Không trong tình trạng bị đình chỉ.

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo;

Lập kế hoạch học tập cá nhân;

Kết quả học tập;

Làm đề nghị miễn học – chuyển điểm môn học

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đơn tại P. HTSV

B.2: P. HTSV hướng dẫn làm đề nghị chuyển bậc & miễn học – chuyển điểm các môn học

B.3: P. HTSV chuyển đơn đến Khoa xử lý

B.4: Khoa xử lý đề nghị SV, xét miễn môn học

B.5: P. ĐT kiểm duyệt & lập quyết định, trình ký BGH

B.6: P. HTSV gởi mail kết quả cho sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

24. Đơn đề nghị học ngành 2

Đối tượng/Điều kiện:

Điểm trung bình tích lũy 2.0 trở lên.

Tìm hiểu rõ ngành học thêm, quy tắc tốt nghiệp ngành 2 là phải tốt nghiệp ngành 1 thì ngành 2 mới được công nhận

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị học ngành 2;

Kết quả học tập để xác nhận điểm số

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đơn tại P. HTSV

B.2: P. HTSV chuyển đơn đến Khoa xử lý

B.3: Khoa xử lý đề nghị SV

B.4: P. ĐT kiểm duyệt & lập quyết định, trình ký BGH

B.5: P. HTSV gởi mail kết quả cho sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

25. Đơn đề nghị thôi học

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên có nhu cầu

Hồ sơ kèm theo:

Đơn đề nghị thôi học;

Minh chứng kèm theo lý do

Quy trình thực hiện:

B.1: Sinh viên làm đơn theo mẫu nộp tại P. HTSV kèm theo minh chứng (nếu có)

B.2: P. HTSV chuyển Khoa xử lý

B.3: Phòng Đào tạo xem xét và ra quyết định trình Ban Giám Hiệu duyệt;

B.4: P. HTSV gởi mail sinh viên kết quả hồ sơ

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

26. Đơn xin chuyển trường

Đối tượng/Điều kiện:

Sinh viên được chuyển trường hội tụ các điều kiện sau:

- Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

- Được sự đồng ý của hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

Không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

+ Không trúng tuyển hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

+ Nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

+ Là sinh viên năm nhất và năm cuối;

+ Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

Hồ sơ kèm theo:

Xem hướng dẫn chuyển trường.

- Đơn xin chuyển trường;

- Phiếu dữ liệu sinh viên;

- Bản gốc Bảng ghi kết quả học tập;

- Bản sao giấy báo nhập học; xác nhận điểm thi, khối thi

- Đính kèm các giấy tờ liên quan,….

Sinh viên làm đơn theo mẫu và liên hệ trường xin chuyển đến xin ý kiến tiếp nhận;

Quy trình thực hiện:

CHUYỂN ĐẾN

B.1: Sinh viên nộp hồ sơ tại P. HTSV khi vào HSU

B.2: P. HTSV chuyển hồ sơ Khoa xem xét & duyệt

B.3: Phòng Đào tạo xem xét và trình Ban Giám Hiệu ký nhận;

B.4: P. HTSV chuyển trả hồ sơ SV làm tiếp thủ tục

B.5: SV nộp lại hồ sơ thôi học + toàn bộ hồ sơ đã đề nghị

B.6: P. ĐT ra quyết định trình ký BGH thực hiện thủ tục nhập học.

B.7: P. HTSV chuyển trả hồ sơ SV và hướng dẫn làm thủ tục nhập học + đề nghị miễn học – chuyển điểm.

CHUYỂN ĐI

B.1: Sinh viên nộp hồ sơ tại P. HTSV khi đã có ý kiến tiếp nhận của Trường chuyển đến

B.2: P. HTSV chuyển hồ sơ Khoa xem xét & duyệt

B.3: Phòng Đào tạo xem xét và trình Ban Giám Hiệu ký nhận;

B.4: P. HTSV chuyển trả hồ sơ SV làm tiếp thủ tục + toàn bộ hồ sơ nhập học của sinh viên

Thời hạn:

Phản hồi qua mail sinh viên

 

Đăng nhập
Liên hệ Phòng Đào tạo

Phòng 101, tầng M
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 19001278. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)

Lịch làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ sáu: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều: 13:00 - 17:00
Thứ Bảy: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật: nghỉ
Riêng bộ phận Giáo vụ làm việc từ 6:30 đến 21:15, theo lịch học tất cả các ngày trong tuần tại từng cơ sở có lớp học.

Thông tin chi tiết, CLICK VÀO ĐÂY

CỘNG ĐỒNG HOA SEN