Home » Thông tin sinh viên » Tốt nghiệp
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên (SV) Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2016 bao gồm:
  • Hệ Kỹ thuật viên cao cấp.
  • Bậc Cao đẳng chính quy.
  • Bậc Đại học hệ chính quy.
  • Bậc Đại học liên thông từ cao đẳng.
Lưu ý:
  • SV đăng nhập trang htttsv.hoasen.edu.vn để xem chi tiết.
  • SV có thắc mắc vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Quế Chi qua email: chi.nguyenthique@hoasen.edu.vn hoặc điện thoại: 19001278 - 15232.
  • SV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại phòng Hỗ trợ sinh viên - cơ sở Nguyễn Văn Tráng từ ngày 15/09/2016.

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN