Home » Văn bản - Quy định » Quy định của Trường » Quy chế - Quy định đào tạo

Quy chế về đào tạo

Quy định về Đào tạo các ngành 

Quy định về cấp thẻ sinh viên; quản lý và đăng ký môn học

Quy định về khen thưởng, học bổng, học phí

Quy định về học và chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tổ chức thi Toeic

​Quy định về học tin học văn phòng 

Quy chế thực tập, khóa luận, đề án tốt nghiệp

Một số quy định khác

Đăng nhập
CỘNG ĐỒNG HOA SEN