Thông tin mới

Chương trình Terry Fox Run lần thứ 18

Ngày 12/11/2014

Chương trình Tery Fox Run 2014 sẽ bắt đầu vào lúc 7:00 sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (phần thi chạy sẽ bắt đầu vào đúng 8 giờ sáng).

Thông báo mới

Đăng ký tham gia chương trình giao lưu với đoàn sinh viên trường ITESCIA 2014

Ngày 20/11/2014

Chương trình sẽ được kéo dài trong suốt thời gian từ 13-17/4/2015 gồm có các nội dung: nghe giảng về các bài học liên quan đến kinh doanh, thương mại, giao lưu sinh viên, hoạt động trao đổi văn hóa, soạn thảo đề án kinh doanh và trình bày nhóm.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN