Home » Đời sống sinh viên

  XANH MÃI SỨC TRẺ 

Tên gọi: Câu lạc bộ Tuổi xanh trường Đại Học Hoa Sen.

Tên gọi tắt: Câu lạc bộ Tuổi xanh.

CLB Tuổi xanh trực thuộc Đoàn trường và Hội Sinh Viên Trường Đại học Hoa Sen.

Ngày thành lập: 9/9/2009

Slogan của CLB là "Xanh mãi sức trẻ", slogan của nhóm môi trường là "Chung tay góp màu xanh"

Tổng số thành viên: 80

Tổng số cộng tác viên: 137 

 1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 • Hoạt động từ thiện
 • Hoạt động hỗ trợ sinh viên
 • Hoạt động môi trường
 • Hoạt động kỹ năng
 • Hoạt động truyền thông
 • Hoạt động sự kiện
 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. MỤC TIÊU
 • Nhằm hỗ trợ các công tác, hoạt động, phong trào Đoàn - Hội, CLB Tuổi xanh ra đời nhằm tạo ra nhiều sân chơi thiết thực dành sinh viên và tổ chức các sự kiện, hoạt động tình nguyện, công tác xã hội nhằm góp phần rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng sinh viên cho các bạn sinh viên trường Đại Học Hoa Sen. Đồng thời là tổ chức đại diện Đoàn - Hội thực hiện các công tác, hoạt động hỗ trợ sinh viên về nhà trọ, việc làm, học tập.
 • Huy động nguồn lực sinh viên của trường Đại Học Hoa Sen tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn - Hội.
 • Tập hợp, tổ chức các hoạt động, sự kiện tình nguyện, công tác xã hội, sân chơi sinh viên cho toàn thể sinh viên trường Đại Học Hoa Sen.
 • Xây dựng các hoạt động, phong trào hỗ trợ sinh viên.
 • Thành lập đội báo chí tổng hợp tin tức và viết bản tin cho Đoàn - Hội.
 • Góp phần xây dựng lực lượng sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng động và nhiệt huyết.
 • Rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng sinh viên cho sinh viên trường Đại Học Hoa Sen.
 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

             

 • Hỗ trợ sinh viên

           

 • Hoạt động thiện nguyện

           

 • Hoạt động cộng đồng
 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chịu trách nhiệm hoạt động:

 • Nguyễn Phúc Hải Đăng – 01217566757
 • Triệu Thị Hải Hạnh – 01232423190
 • Phạm Nhựt Minh Hoà - 0907372276

Mail:

CỘNG ĐỒNG HOA SEN