Home » Đời sống sinh viên

Đoàn  Trường  Đại  học  Hoa  Sen  là  tổ  chức  Đoàn  cơ  sở  trực  thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 16/11/1999. Ngày 19/08/2007, Ban Chấp hành Đoàn trường lần IV nhiệm kỳ (2007 – 2009) đã chính thức ra mắt, đánh dấu 4 nhiệm kỳ phát triển không ngừng của Đoàn trường.

 Với  những nỗ  lực không  ngừng  của  Ban Vận  động  thành  lập  Hội Sinh viên, Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Sen đã chính thức được thành lập vào ngày  26/06/2007.  Đây  là  tổ  chức  trực  thuộc  Hội  Sinh  viên  thành  phố  Hồ  Chí Minh, đại diện cho tiếng nói của toàn thể sinh viên, dẫn dắt và giúp đỡ cho các bạn sinh viên trên con đường hoạt động  tình nguyện, chắp cánh cho các ước mơ và nguyện vọng của các bạn bay cao, bay xa hơn.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN