Home » Đời sống sinh viên

Phòng Hỗ trợ sinh viên xin được gửi lời chúc mừng đến 675 tân khoa đã tốt nghiệp đợt tháng 12/2016!

Theo thống kê của nhà trường, trong đợt tốt nghiệp này, tỷ lệ tân khoa có việc làm ngay nhiều ngành đạt trên 85% như: Công nghệ thông tin, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Quản trị văn phòng...

Với một số chương trình đào tạo như Hợp tác quốc tế và Đại học liên thông, tỷ lệ tân khoa có việc làm ngay đã tăng lên đáng kể và đạt mức gần 90%, xấp xỉ tỷ lệ tân khoa có việc làm ngay những năm 2009 – 2011 của nhà trường trước khủng hoảng kinh tế năm 2012. Điều này cho thấy các tân khoa Hoa Sen đã điều chỉnh và đáp ứng được nhu cầu của thị trường nguồn nhân lực cạnh tranh hiện nay.

Quý Thầy cô, Quý vị phụ huynh và các Tân khoa có thể xem và tải ảnh tốt nghiệp tại các đường link bên dưới:

CỘNG ĐỒNG HOA SEN