Home » Đời sống sinh viên

Bộ môn Lí luận chính trị, chương trình Giáo dục tổng quát có kế hoạch tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Hoa Sen”.

Thông qua hội thảo, giúp các thành viên tham gia nhìn nhận, đánh giá về vấn đề “Văn hóa ứng xử của sinh viên ĐH Hoa Sen” trong bối cảnh của năm cuối cùng thực hiện chủ đề năm học của nhà trường “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu”, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để thực hiện.

Giúp cho giảng viên, sinh viên tích cực nghiên cứu các tài liệu, tổng kết kinh nghiệm trong quá trình dạy và học, nâng cao năng lực trong nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng giáo dục khai phóng trong điều kiện Việt Nam.

Giúp cho cấp quản lý nhà trường có thêm cơ sở trong việc định hướng xây dựng phong cách ứng xử đối với sinh viên; các bạn sinh viên có ý thức hơn trong việc xây dựng văn hóa ứng xử tốt đẹp trong học đường. 

 • Kế hoạch hội thảo:  xem tại đây
 • Dự kiến thời gian: 1 buổi, vào đầu tháng 07/2015
 • Địa điểm: Hội trường – Trường ĐH Hoa Sen
 • Nội dung hội thảo:
  • Tổng quan về vấn đề văn hóa ứng xử của sinh viên Việt Nam hiện nay
  • Thực trạng về văn hóa ứng xử của sinh viên Hoa Sen
  • Những giải pháp góp phần xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên các trường ĐH, CĐ nói chung và sinh viên ĐH Hoa Sen nói riêng.
 • Thời hạn đăng kí tên và tóm tắt bài viết: từ 16/03/2015 đến  10/4/2015
 • Thời hạn gởi toàn văn bài viết (không quá 15 trang A4)  : trước ngày 25/6/2015.
 • Địa chỉ liên lạc và nhận bài viết:
 1. Nguyễn thị Điệp : ĐT: 01699858834  - Email: diep.nguyenthi@hoasen.edu.vn
 2. Nguyễn Minh Quang : ĐT: 0933161618  -  Email : quang.nguyenminh@hoasen.edu.vn

​Để phục vụ tốt hơn cho nội dung Hội thảo và đồng thời phản ánh một cái nhìn khách quan, chân thực với nhiều góc độ khác nhau xoay quanh vấn đề “Văn hóa ứng xử của sinh viên Hoa Sen”, BTC Hội thảo đã chuẩn bị một phiếu khảo sát ngắn.

Mời các bạn dành chút thời gian tham gia trả lời phiếu khảo sát theo đường link sau: http://goo.gl/forms/byU4lp4HsP

 

Bộ môn Lí luận chính trị - CT.GDTQ - Đại học Hoa Sen

CỘNG ĐỒNG HOA SEN