Home » Đời sống sinh viên

Căn cứ quyết định số 1138/2011/QĐ-KTTC ngày 18/08/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành quyết định mức học phí Chương trình Cao đẳng Kinh doanh Manchester năm học 2014 - 2015, nay Nhà trường thông báo về việc đóng học phí chương trình Cao đẳng Kinh doanh Manchester khoá 4, khoá 7, khoá 10 như sau:

1. Mức học phí: (Đơn vị tính : VND)      

Khóa học

Học phí

Mức học phí

Hạn chót đóng học phí

Khoá 10
(năm học 2015-2016)

Học phí theo lộ trình

 (lần 2 năm 1)

23.518.000

Trước 16h00 ngày 05/06/2015

Khoá 7
(năm học 2014-2015)

Học phí theo lộ trình

 (lần 2 năm 2)

23.518.000 Trước 16h00 ngày 10/06/2015
Khoá 4
(năm học 2014-2015)
Học phí theo lộ trình
(lần 2 năm 3)
23.518.000 Trước 16h00 ngày 10/06/2015
 •  Mức học phí theo lộ trình đào tạo không bao gồm học phí học lại, học cải thiện.

2. Hình thức đóng học phí:

a. Tiền mặt:

 • Phòng Kế toán Tài chính_CS01_NZ0102_Trường Đại học Hoa Sen
 • Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

b. Chuyển khoản qua Ngân hàng:

 • Người nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
 • Số tài khoản ngân hàng:  1401 0000 987 194
 • Tên NH: Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
 • Địa chỉ NH: 505 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM hoặc tất cả các chi nhánh khác của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

3. Một số lưu ý khi đóng học phí tại Ngân hàng (mục 3b):

 • Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin: Họ và tên sinh viên (MSSV)/Lớp Manchester khoá .../ Học phí lần 2 năm 1 (hoặc lần 2 năm 2 hoặc lần 2 năm 3)
 • Sau từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán Tài chính (Phòng NZ0102 - Tầng M - số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh ) để đổi hóa đơn thu học phí của Nhà trường.
 • Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn sẽ không có tên tham dự thi cuối môn học, danh sách tham dự môn học kế tiếp và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý buộc thôi học.
 • Trong quá trình đóng học phí, sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế toán Tài chính (CS01_NZ0102) - ĐT: 19001278 - số nội bộ: 11170 hoặc địa chỉ Email: anh.huynhlan@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.
 • Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí.

Chi tiết thông báo:

Thông báo học phí chương trình Manchester khoá 4

Thông báo học phí chương trình Manchester khoá 7

Thông báo học phí chương trình Manchester khoá 10

 

Phòng Kế Toán - Đại học Hoa Sen

Tags:  Học phí , manchester , khóa 4 , 7 , 10
CỘNG ĐỒNG HOA SEN