Home » Góp ý » Hỏi đáp Nghiên cứu khoa học

Thời gian đăng ký đề tài NCKH

Câu hỏi:

Thời gian đăng ký đề tài NCKH diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Các bạn có đam mê nghiên cứu khoa học cần thành lập nhóm hoặc cá nhân, lập kế hoạch và nội dung nghiên cứu. Theo dõi thông báo kế hoạch tổ chức NCKHCSV của Phòng NCKH sẽ được đưa lên website của trường, thông thường việc đăng ký đề tài NCKHSV sẽ diễn ra vào tháng 12 hàng năm. Sinh viên đăng ký đề cương đề tài (theo mẫu) và lập mẫu dự trù kinh phí (theo mẫu) nộp tại khoa của mình đang theo học.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN