Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí lớp MC1-2019 năm học 2018 – 2019 như sau:

According to the Decision No. 949/QĐ-ĐHHS dated Sep 09th, 2015 by the President of Hoa Sen University stipulating the tuition fee for the joint Bachelor’s degree program in International Hotel Management between Hoa Sen University - Vatel which comes into effect from October 2015, the School announces the tuition fee in the academic year 2018 – 2019 for class MC1-2019 as follows:

STT

No.

CHI TIẾT

Payment Plan

MỨC HỌC PHÍ (VND)

Tuition (VND)

THỜI HẠN / Duration

Bắt đầu /
Starting Date

Hạn chót / Closing Date

1

Hình thức 1 / Option 1:

Trọn năm học

Full payment

77.000.000 (*)

Kể từ ngày ra thông báo

From the issued date of the announcement

28/03/2019
March 28, 2019

2

Hình thức 2 / Option 2:

Đợt 1 năm học

1st Installment

58.000.000

Kể từ ngày ra thông báo

From the issued date of the announcement

28/03/2019
March 28, 2019

Đợt 2 năm học

2nd Installment

20.000.000

21/06/2019
June 21th 2019

TỔNG HỌC PHÍ 2 ĐỢT/Total

78.000.000

 

 1. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐÓNG / TUITION AND PAYMENT PLAN(*)

(*)SV đóng 1 lần trọn khóa sẽ được giảm 1.000.000 VNĐ

(*)Paying a full payment, student will be discounted an amount of 1.000.000 VND.

 1. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ / PAYMENT METHODS
 1. Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại Ngân hàng / Bank Transfer or cash payment at the bank:

Người nhận tiền / Beneficiary:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản / Account No.

1401 0000 987 194

Tên ngân hàng / Beneficiary’s Bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sài Gòn (BIDV)

Địa chỉ / Address :

Tại tất cả các chi nhánh của NH Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)

At all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

 1. Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.

Note: The working hours of BIDV are from Monday to Friday, closed on Saturday.

B. Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM / Credit Card or ATM Card:

Phụ huynh/ Sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:

Card Payment can be made by:

 • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)

ATM Card

 • Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB

Visa, Master, UnionPay and JCB Card

Địa điểm/Location: Phòng Kế Toán, Trường Đại học Hoa Sen

                                    Accounting Department, Hoa Sen University

                                    Phòng 102, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM

                                    Room 102, 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

 1. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG / NOTICES for BANK TRANSFER
 1. Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng phải đầy đủ các thông tin:

“VATEL/ Số lưu của Giấy đồng ý nhập học/ Họ và tên sinh viên / Hình thức đóng học phí [Đóng trọn gói / Học phí đợt 1 / Học phí đợt 2], năm học 2018 – 2019”
Content on the Deposit slip:
“VATEL/ Acceptance Letter No/ Student Full-name / Payment option [Full payment / 1st installment / 2nd installment], 2018 – 2019”

 1. Sau từ 5 đến 7 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, Sinh viên vui lòng mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán (Phòng 102 – Tầng 1 – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) để nhận hóa đơn thu học phí của Nhà trường.

After 5 to 7 working days from the payment date at the bank or the transfer date, student must bring the Deposit slip or Payment Order to the Accounting Department (Room 102 – Floor 1 – 08 Nguyen Van Trang, District 1, HCMC) to receive the Invoice.

 1. Sinh viên không hoàn tất học phí đúng hạn thuộc diện không có tên tham dự học, thi cuối môn học của học kỳ và theo quy định của Nhà trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.

In case of late or overdued payment, student will not be allowed to attend the course or to take any examination and be suspended or expelled according to the school’s rules and regulations.

 1. Trong quá trình đóng phí, Sinh viên gặp vướng mắc vui lòng liên hệ:

Should student encounter any problems with payment, please contact:

 • Phòng Kế toán - Trường Đại học Hoa Sen (Phòng 102 – Tầng 1 – số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), điện thoại số 028.7309199 Ext 11548/11164.

Accounting Department – Hoa Sen University (Room 102 – Floor 1 – 08 Nguyen Van Trang, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC) or via phone 028.73091991 Ext 11548/ 11164.

Emails: academic@vatelsaigon.com or mai.phanthingoc@hoasen.edu.vn for any support.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

For their own benefits, students are expected to strictly comply with this announcement./.

>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Tags:  Học phí
CỘNG ĐỒNG HOA SEN