Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-ĐHHS ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen về mức học phí chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh nhập học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào tờ trình ngày 12/09/2018 của Chủ nhiệm Chương trình MAE đã được Ban Giám Hiệu duyệt,

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí chương trình thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 02 nhập học tháng 11 năm 2018 như sau:

 

I. MỨC HỌC PHÍ

Đơn vị tính: đồng

Kỳ thanh toán/ khóa học

Mức học phí

Hạn chót đóng học phí

Kỳ 1

20,400,000

Từ ngày 29/10/2018 ngày 08/11/2018

Kỳ 2

20,400,000

Trước 16h ngày 29/03/2019

Kỳ 3

20,400,000

Trước 16h ngày 19/07/2019

Kỳ 4

11,900,000

Trước 16h ngày 18/11/2019

Tổng khoá học (*)

73,100,000

Trước 16h ngày 08/11/2018

(*) Trường hợp sinh viên (SV) chọn phương thức đóng 1 kỳ cho toàn khóa học: áp dụng với thời hạn đóng của kỳ 1.

 

II. NƠI ĐÓNG HỌC PHÍ

1. Khi làm thủ tục nhập học: Phòng Kế toán (Tầng 1 – 102 – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).

 

2. Trong quá trình học tập:

2.1 Đóng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV với thông tin như sau:

Người nhận tiền:      TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số tài khoản:             1401 0000 987 194

Tên Ngân hàng:       BIDV- Chi nhánh Sài Gòn

Lưu ý: Thời gian làm việc của Ngân hàng BIDV trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 không làm việc.

2.2 Đóng học phí bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM: Phụ huynh/ SV có thể đóng học phí bằng hình thức thanh toán qua thẻ, áp dụng với các loại thẻ như sau:

  • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM);
  • Thẻ quốc tế Visa, Master, UnionPay và JCB

Địa điểm: Phòng Kế Toán (tầng 1, phòng 102, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM).

 

III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI NGÂN HÀNG

- Nội dung ghi trên giấy nộp tiền tại Ngân hàng (mục 2.1) phải ghi đầy đủ các thông tin:

Họ và tên SV/ MSSV/ Lớp MAE1811/ Học phí kỳ…..

- Nhận hóa đơn đóng học phí: Sau từ 05 đến 07 ngày kể từ khi đóng học phí tại Ngân hàng, SV mang Giấy nộp tiền hoặc Lệnh chuyển khoản Ngân hàng đến Phòng Kế toán (Tầng 1 - Phòng 102 - số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) để đổi hóa đơn thu học phí của Nhà trường.

SV không hoàn tất học phí đúng hạn: Không có tên tham dự thi cuối môn học, danh sách tham dự môn học học kỳ kế tiếp và theo quy định của Trường thuộc diện xử lý tạm ngừng học.

Trong quá trình đóng học phí SV gặp vướng mắc vui lòng liên hệ: Phòng Kế toán Trường Đại học Hoa Sen (Tầng 1 – Phòng 102, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) – điện thoại số: (028) 7309 1991 (Ext: 11166) hoặc địa chỉ Email: trang.hothixuan@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn.

Vì quyền lợi học tập của mình, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí.

 

Nơi nhận:

- SV lớp MAE khóa 02;                                                     

- Khoa Ngoại Ngữ

- Phòng ĐT, TTPVSV;

- Lưu: VT, P.KT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

Lê Công Tòng

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN