Home » Học vụ » Đăng ký môn học
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên (SV) hệ Tín chỉ các khóa 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 về việc đăng ký môn học theo Kế hoạch học tập cá nhân.
 
Lưu ý:
  • SV đăng nhập trang http://htttsv.hoasen.edu.vn xem chi tiết tại mục Thông báo.
  • SV có thắc mắc vui lòng liên hệ:
+ Chị Trần Thị Mỹ Quyên, email quyen.tranthimy@hoasen.edu.vn, ĐT: 19001278 (Ext: 12224)
+ Anh Trần Khắc Hoàng, email hoang.trankhac@hoasen.edu.vn, ĐT: 19001278 (Ext: 12223)
Đăng nhập
Liên hệ Phòng Đào tạo

Phòng 101, tầng M
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 19001278. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)

Lịch làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ sáu: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều: 13:00 - 17:00
Thứ Bảy: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật: nghỉ
Riêng bộ phận Giáo vụ làm việc từ 6:30 đến 21:15, theo lịch học tất cả các ngày trong tuần tại từng cơ sở có lớp học.

Thông tin chi tiết, CLICK VÀO ĐÂY

CỘNG ĐỒNG HOA SEN