Home » Học vụ » Đăng ký môn học
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 15.1A (1531) năm học 2015-2016.
 
Lưu ý:
- Các bạn xem chi tiết trong email sinh viên; trang http://htttsv.hoasen.edu.vn
- Thắc mắc các bạn sinh viên vui lòng liên hệ:
Đăng nhập
Liên hệ Phòng Đào tạo

Phòng 101, tầng M
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 19001278. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)

Lịch làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ sáu: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều: 13:00 - 17:00
Thứ Bảy: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật: nghỉ
Riêng bộ phận Giáo vụ làm việc từ 6:30 đến 21:15, theo lịch học tất cả các ngày trong tuần tại từng cơ sở có lớp học.

Thông tin chi tiết, CLICK VÀO ĐÂY

CỘNG ĐỒNG HOA SEN