Home » Học vụ » Đăng ký môn học
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên hệ tín chỉ khóa 2015 về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm để Đăng ký môn học-online và lập Kế hoạch học tập cá nhân.

Lưu ý:

  • Sinh viên xem chi tiết trong email sinh viên hoặc đăng nhập vào trang htttsv.hoasen.edu.vn
  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ theo như nội dung thông báo đã nêu.
Đăng nhập
Liên hệ Phòng Đào tạo

Phòng 101, tầng M
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 19001278. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)

Lịch làm việc

Từ Thứ hai đến Thứ sáu: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều: 13:00 - 17:00
Thứ Bảy: Sáng 7:30 - 11:30; Chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật: nghỉ
Riêng bộ phận Giáo vụ làm việc từ 6:30 đến 21:15, theo lịch học tất cả các ngày trong tuần tại từng cơ sở có lớp học.

Thông tin chi tiết, CLICK VÀO ĐÂY

CỘNG ĐỒNG HOA SEN