Home » Thông tin sinh viên » Tốt nghiệp

Phòng Đào tạo gửi đến các bạn sinh viên Danh sách sinh viên hệ KTV - bậc TCCN dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2013.

Các bạn xem chi tiết trong email SV hoặc trang htttsv.hoasen.edu.vn

Lưu ý:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Hà, email ha.nguyenthithu@hoasen.edu.vn số điện thoại 08. 35471172 số nội bộ 152

Đăng nhập

CỘNG ĐỒNG HOA SEN