Home » Thông tin sinh viên » Tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Quyết định và danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2013 bao gồm:

  • QD 1852-05.11.13 công nhận 60SV bậc Cao đẳng tốt nghiệp đợt 3-2013
  •  QD 1853-05.11.13 công nhận 136SV bậc Đại học tốt nghiệp đợt 3-2013
  •  QD 1854-05.11.13 công nhận 27SV bậc Đại học (LT từ CĐ) tốt nghiệp đợt 3-2013
  •  QD 1855-05.11.13 công nhận 21SV bậc KTV cao cấp tốt nghiệp đợt 3-2013
  •  QD 1856-05.11.13 công nhận 5 SV bậc Trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp đợt 3-2013

Các bạn SV xem chi tiết tại email SV hoặc trang htttsv.hoasen.edu.vn

Lưu ý:

  • SV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 11/11/2013 tại phòng Hỗ trợ sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Tráng_M101.
  • SV có thắc mắc vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Hà qua email ha.nguyenthithu@hoasen.edu.vn hoặc số điện thoại 08.35471172 số nội bộ 152.
Đăng nhập

CỘNG ĐỒNG HOA SEN