Home » Văn bản Quy định » Quy định của Trường

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen quyết định ban hành Quy định về liêm chính học thuật.

Xem quyết định tại đây.

Xem phục lục Hướng dẫn tại đây.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN